Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dimarts, 20 de març
Ordenances Fiscals
    |
  • Imprimeix la pàgina

Ordenances fiscals

En aquesta pàgina es troben les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

 

Cliqueu el següent enllaç per accedir a informació relacionada, com les bonificacions, el calendari fiscal i els serveis de l'Oficina de Recaptació:

Document Data publicació
ordfisc-general-2018.pdf - 3293,73 KBNúm.00. Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal
1/1/2018
ordfisc01-ibi.pdf - 1075,05 KBNúm.01. Impost sobre Béns Immobles (IBI).
1/1/2017
ordfisc02-ivtm.pdf - 598,93 KBNúm.02. Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica.
1/1/2017
ordfisc03-iae-2018.pdf - 886,22 KBNúm.03. Impost sobre Activitats Econòmiques 2018 (IAE)
1/1/2018
ordfisc04-icio.pdf - 732,12 KBNúm.04. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
1/1/2017
ordfisc05-plusvalua.pdf - 1062,23 KBNúm.05. Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua).
1/1/2017
ordfisc06-taxaserveisurbanistics.pdf - 269,33 KBNúm.06. Taxa per serveis urbanístics.
1/1/2017
ordfisc07-integral-activitats-2018.pdf - 377,84 KBNúm.07. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats
1/1/2018
2013-ordfisc-08.pdf - 361,88 KBNúm.08. Taxa per expedició de documents administratius
1/1/2011
ordfisc09-escombreries-2018.pdf - 646,14 KBNúm.09. Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
1/1/2018
2013-ordfisc-10.pdf - 271,94 KBNúm.10. Taxa per prestacions especials de la policia
1/1/2013
2016-ordfisc-11.pdf - 191,13 KBNúm.11. Taxa de cementiri municipal
1/1/2016
ordfisc12-aprof-especial-domini-public-2018.pdf - 404,19 KBNúm.12. Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
1/1/2018
ordfisc13-oberturarases.pdf - 220,38 KBNúm.13. Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic, via pública, paviment o voreres.
1/1/2017
ordfisc14-entradavehicles.pdf - 275,22 KBNúm.14. Taxa per a entrades de vehicles (guals).
1/1/2017
ordfisc15-ocupacio-us-public-finalitat-lucrativa-2018.pdf - 250,41 KBNúm.15. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
1/1/2018
ordfisc16-quioscos.pdf - 252,56 KBNúm.16. Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública.
1/1/2017
ordfisc17-paradesbarraques.pdf - 353,18 KBNúm.17. Taxa per la utilització privativa del domini públic.
1/1/2017
2013-ordfisc-18.pdf - 226,76 KBNúm.18. Taxa per utilització de locals i instal.lacions municipals
1/1/2013
2013-ordfisc-19.pdf - 389,69 KBNúm.19. Taxa per utilització d'instal.lacions esportives
1/1/2012
ordfisc20-utilitzaciotaulescadires.pdf - 97,8 KBNúm.20. Taxa per l'ús de material municipal (taules, cadires i altres).
1/1/2017
ordfisc21-escolesbressol.pdf - 317,23 KBNúm.21. Taxa per la prestació del servei d'Escola Bressol.
1/1/2017
ordfisc22-subministramentaiguapotable.pdf - 584,73 KBNúm.22. Taxa pel subministrament d'aigua potable.
1/1/2017
2014-ordfisc-23.pdf - 171,84 KBNúm.23. Taxa pel servei d'emissora de ràdio municipal
1/1/2014
ordfisc24-musicaescolaadults.pdf - 465,06 KBNúm.24. Taxa per serveis culturals i socials (escoles de Música i d'Adults).
1/1/2017
Registres del 1 al 25 de 33
Pàgina 1 »  [ 1 | 2 ]