Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dilluns, 14 d'octubre
Ordenances Fiscals
    |
  • Imprimeix la pàgina

Ordenances fiscals

En aquesta pàgina es troben les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

 

Cliqueu el següent enllaç per accedir a informació relacionada, com les bonificacions, el calendari fiscal i els serveis de l'Oficina de Recaptació:

Document Data publicació
2019-ordfisc-general-signat.pdf (404,26 KB)2019 - Núm.00. Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
1/1/2019
2019-ordfisc-02-ivtm.pdf (186,62 KB)2019 - Núm.02. Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica
1/1/2019
2019-ordfisc-03-iae-signat.pdf (207,83 KB)2019 - Núm.03. Impost sobre Activitats Econòmiques 2019 (IAE)
1/1/2019
2019-ordfisc-04-icio-signat.pdf (221,72 KB)2019 - Núm.04. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)
1/1/2019
2019-ordfisc-05-plusvalua-signat.pdf (225,24 KB)2019 - Núm.05. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
1/1/2019
2013-ordfisc-08.pdf (361,88 KB)Núm.08. Taxa per expedició de documents administratius
1/1/2011
2019-ordfisc-09-escombraries-sigant.pdf (222,58 KB)2019 - Núm.09. Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
1/1/2019
2013-ordfisc-10.pdf (271,94 KB)Núm.10. Taxa per prestacions especials de la policia
1/1/2013
2013-ordfisc-18.pdf (226,76 KB)Núm.18. Taxa per utilització de locals i instal.lacions municipals
1/1/2013
2013-ordfisc-19.pdf (389,69 KB)Núm.19. Taxa per utilització d'instal.lacions esportives
1/1/2012
2019-ordfisc-21-escoles-bressol-signat.pdf (189,81 KB)2019 - Núm.21. Taxa per la prestació del servei d'Escola Bressol
1/1/2019
2019-ordfisc-22-subminstrament-aigua-potable-signat.pdf (334,57 KB)2019 - Núm.22. Taxa pel subministrament d'aigua potable
1/1/2019
2014-ordfisc-23.pdf (171,84 KB)Núm.23. Taxa pel servei d'emissora de ràdio municipal
1/1/2014
2019-ordfisc-24-musica-i-escola-adults-signat.pdf (247,03 KB)2019 - Núm.24. Taxa per la prestació de serveis culturals i socials (Escoles de Música i d'Adults)
1/1/2019
2019-ordfisc-25-ocupacio-runes-i-tanques-sigant.pdf (168,57 KB)2019 - Núm.25. Taxa per l'ocupació de l'espai públic amb mercaderies, runes, tanques, bastides o altres elements
1/1/2019
2013-ordfisc-26.pdf (214,36 KB)Núm.26. Taxa per a la inserció de publicitat a les instal.lacions esportives municipals
1/1/2011
2019-ordfisc-27-tinenca-i-captura-animals-domestics-sigant.pdf (158,9 KB)2019 - Núm.27. Taxa per la tinença, captura, manutenció i eliminació d'animals domèstics
1/1/2019
2013-ordfisc-28.pdf (204,75 KB)Núm.28. Taxa per l'ocupació d'espais i utilització de les instal.lacions esportives i serveis del parc de l'Hostal del Fum
1/1/2013
2013-ordfisc-30.pdf (1,16 MB)Núm.30. Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials
1/1/2010
2015-ordfisc-01-ibi.pdf (199,95 KB)2015 - Núm.01. Impost sobre béns immobles
1/1/2015
2015-ordfisc-02-ivtm.pdf (178,98 KB)2015 - Núm.02. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
1/1/2015
2015-ordfisc-04-icio.pdf (177,23 KB)2015 - Núm.04. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
1/1/2015
2015-ordfisc-05-plusvalua.pdf (187,38 KB)2015 - Núm.05. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
1/1/2015
2015-ordfisc-07-integral-activitats.pdf (127,91 KB)2015 - Núm.07. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsalbe i pels controls posteriors a l’inici de les activitats
1/1/2015
2015-ordfisc-12-aprofespecial-domini-public.pdf (116,09 KB)2015 - Núm.12. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general
1/1/2015
Registres del 1 al 25 de 71
Pàgina 1 »  [ 1 | 2 | 3 ]