Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
diumenge, 18 d'agost
Ordenances Fiscals
    |
  • Imprimeix la pàgina

Ordenances fiscals

En aquesta pàgina es troben les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

 

Cliqueu el següent enllaç per accedir a informació relacionada, com les bonificacions, el calendari fiscal i els serveis de l'Oficina de Recaptació:

Document Data publicació
2019-ordfisc-general-signat.pdf (404,26 KB)Núm.00. Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
1/1/2019
ordfisc01-ibi.pdf (1,05 MB)Núm.01. Impost sobre Béns Immobles (IBI).
1/1/2017
2019-ordfisc-02-ivtm.pdf (186,62 KB)Núm.02. Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica
1/1/2019
2019-ordfisc-03-iae-signat.pdf (207,83 KB)Núm.03. Impost sobre Activitats Econòmiques 2019 (IAE)
1/1/2019
2019-ordfisc-04-icio-signat.pdf (221,72 KB)Núm.04. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)
1/1/2019
2019-ordfisc-05-plusvalua-signat.pdf (225,24 KB)Núm.05. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
1/1/2019
ordfisc06-taxaserveisurbanistics.pdf (269,33 KB)Núm.06. Taxa per serveis urbanístics.
1/1/2017
ordfisc07-integral-activitats-2018.pdf (377,84 KB)Núm.07. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats
1/1/2018
2013-ordfisc-08.pdf (361,88 KB)Núm.08. Taxa per expedició de documents administratius
1/1/2011
2019-ordfisc-09-escombraries-sigant.pdf (222,58 KB)Núm.09. Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
1/1/2019
2013-ordfisc-10.pdf (271,94 KB)Núm.10. Taxa per prestacions especials de la policia
1/1/2013
2016-ordfisc-11.pdf (191,13 KB)Núm.11. Taxa de cementiri municipal
1/1/2016
ordfisc12-aprof-especial-domini-public-2018.pdf (404,19 KB)Núm.12. Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
1/1/2018
ordfisc13-oberturarases.pdf (220,38 KB)Núm.13. Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic, via pública, paviment o voreres.
1/1/2017
ordfisc14-entradavehicles.pdf (275,22 KB)Núm.14. Taxa per a entrades de vehicles (guals).
1/1/2017
ordfisc15-ocupacio-us-public-finalitat-lucrativa-2018.pdf (250,41 KB)Núm.15. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
1/1/2018
ordfisc16-quioscos.pdf (252,56 KB)Núm.16. Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública.
1/1/2017
ordfisc17-paradesbarraques.pdf (353,18 KB)Núm.17. Taxa per la utilització privativa del domini públic.
1/1/2017
2013-ordfisc-18.pdf (226,76 KB)Núm.18. Taxa per utilització de locals i instal.lacions municipals
1/1/2013
2013-ordfisc-19.pdf (389,69 KB)Núm.19. Taxa per utilització d'instal.lacions esportives
1/1/2012
2019-ordfisc-20-utilitzacio-de-taules-i-cadires-signat.pdf (135,71 KB)Núm.20. Taxa per l'ús de material municipal (taules, cadires i altres)
1/1/2017
2019-ordfisc-21-escoles-bressol-signat.pdf (189,81 KB)Núm.21. Taxa per la prestació del servei d'Escola Bressol
1/1/2019
2019-ordfisc-22-subminstrament-aigua-potable-signat.pdf (334,57 KB)Núm.22. Taxa pel subministrament d'aigua potable
1/1/2019
2014-ordfisc-23.pdf (171,84 KB)Núm.23. Taxa pel servei d'emissora de ràdio municipal
1/1/2014
2019-ordfisc-24-musica-i-escola-adults-signat.pdf (247,03 KB)Núm.24. Taxa per la prestació de serveis culturals i socials (Escoles de Música i d'Adults)
1/1/2019
Registres del 1 al 25 de 33
Pàgina 1 »  [ 1 | 2 ]