Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dimecres, 14 de novembre
Ordenances Fiscals
    |
  • Imprimeix la pàgina

Ordenances fiscals

En aquesta pàgina es troben les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

 

Cliqueu el següent enllaç per accedir a informació relacionada, com les bonificacions, el calendari fiscal i els serveis de l'Oficina de Recaptació:

Document Data publicació
ordfisc-general-2018.pdf (3,22 MB)Núm.00. Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal
1/1/2018
ordfisc01-ibi.pdf (1,05 MB)Núm.01. Impost sobre Béns Immobles (IBI).
1/1/2017
ordfisc02-ivtm.pdf (0,58 MB)Núm.02. Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica.
1/1/2017
ordfisc03-iae-2018.pdf (0,87 MB)Núm.03. Impost sobre Activitats Econòmiques 2018 (IAE)
1/1/2018
ordfisc04-icio.pdf (0,71 MB)Núm.04. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
1/1/2017
ordfisc05-plusvalua.pdf (1,04 MB)Núm.05. Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua).
1/1/2017
ordfisc06-taxaserveisurbanistics.pdf (269,33 KB)Núm.06. Taxa per serveis urbanístics.
1/1/2017
ordfisc07-integral-activitats-2018.pdf (377,84 KB)Núm.07. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats
1/1/2018
2013-ordfisc-08.pdf (361,88 KB)Núm.08. Taxa per expedició de documents administratius
1/1/2011
ordfisc09-escombreries-2018.pdf (0,63 MB)Núm.09. Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
1/1/2018
2013-ordfisc-10.pdf (271,94 KB)Núm.10. Taxa per prestacions especials de la policia
1/1/2013
2016-ordfisc-11.pdf (191,13 KB)Núm.11. Taxa de cementiri municipal
1/1/2016
ordfisc12-aprof-especial-domini-public-2018.pdf (404,19 KB)Núm.12. Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
1/1/2018
ordfisc13-oberturarases.pdf (220,38 KB)Núm.13. Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic, via pública, paviment o voreres.
1/1/2017
ordfisc14-entradavehicles.pdf (275,22 KB)Núm.14. Taxa per a entrades de vehicles (guals).
1/1/2017
ordfisc15-ocupacio-us-public-finalitat-lucrativa-2018.pdf (250,41 KB)Núm.15. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
1/1/2018
ordfisc16-quioscos.pdf (252,56 KB)Núm.16. Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública.
1/1/2017
ordfisc17-paradesbarraques.pdf (353,18 KB)Núm.17. Taxa per la utilització privativa del domini públic.
1/1/2017
2013-ordfisc-18.pdf (226,76 KB)Núm.18. Taxa per utilització de locals i instal.lacions municipals
1/1/2013
2013-ordfisc-19.pdf (389,69 KB)Núm.19. Taxa per utilització d'instal.lacions esportives
1/1/2012
ordfisc20-utilitzaciotaulescadires.pdf (97,8 KB)Núm.20. Taxa per l'ús de material municipal (taules, cadires i altres).
1/1/2017
ordfisc21-escolesbressol.pdf (317,23 KB)Núm.21. Taxa per la prestació del servei d'Escola Bressol.
1/1/2017
ordfisc22-subministramentaiguapotable.pdf (0,57 MB)Núm.22. Taxa pel subministrament d'aigua potable.
1/1/2017
2014-ordfisc-23.pdf (171,84 KB)Núm.23. Taxa pel servei d'emissora de ràdio municipal
1/1/2014
ordfisc24-musicaescolaadults.pdf (465,06 KB)Núm.24. Taxa per serveis culturals i socials (escoles de Música i d'Adults).
1/1/2017
Registres del 1 al 25 de 33
Pàgina 1 »  [ 1 | 2 ]