Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
divendres, 10 de juliol
Ordenances Fiscals
    |
  • Imprimeix la pàgina

Ordenances fiscals

En aquesta pàgina es troben les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

 

Cliqueu el següent enllaç per accedir a informació relacionada, com les bonificacions, el calendari fiscal i els serveis de l'Oficina de Recaptació:

Document Data publicació
llibre-ooff-ordenanca-general-i-constribucions-especials-2020.pdf (4,63 MB)2020 - Llibre Oficial - Ordenança general i contribucions especials
1/1/2020
2020-ordfisc-00-general-signat-2019.pdf (400,63 KB)2020 - Núm.00. Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
1/1/2020
2020-ordfisc-01-ibi-2020.pdf (199,26 KB)2020 - Núm.01. Impost sobre béns immobles
1/1/2020
2020-ordfisc-02-ivtm-2020.pdf (313,66 KB)2020 - Núm.02. Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica
1/1/2020
2020-ordfisc-03-iae-2020.pdf (178,27 KB)2020 - Núm.03. Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
1/1/2020
2020-ordfisc-04-icio-2020.pdf (170,86 KB)2020 - Núm.04. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)
1/1/2020
2020-ordfisc-05-plusvalua-2019.pdf (220,49 KB)2020 - Núm.05. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
1/1/2020
2020-ordfisc-06-taxa-serveis-urbanistics-2017.pdf (219,08 KB)2020 - Núm.06. Taxa per serveis urbanístics
1/1/2020
2020-ordfisc-07-integral-activitats-2018.pdf (113,69 KB)2020 - Núm.07. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsalbe i pels controls posteriors a l’inici de les activitats
1/1/2020
2020-ordfisc-08-documents-administratius-2020.pdf (131,29 KB)2020 - Núm.08. Taxa per expedició de documents administratius
1/1/2020
2020-ordfisc-09-escombraries-2020.pdf (455,4 KB)2020 - Núm.09. Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
1/1/2020
2020-ordfisc-10-policia-2013.pdf (271,94 KB)2020 - Núm.10. Taxa per prestacions especials de la policia
1/1/2020
2020-ordfisc-11-cementiri-2016.pdf (191,13 KB)2020 - Núm.11. Taxa de cementiri municipal
1/1/2020
2020-ordfisc-12-aprof-especial-domini-public-2018.pdf (125,01 KB)2020 - Núm.12. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general
1/1/2020
2020-ordfisc-13-obertura-rases-2017.pdf (213,98 KB)2020 - Núm.13. Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres
1/1/2020
2020-ordfisc-14-entrada-vehicles-2017.pdf (169,8 KB)2020 - Núm.14. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserve
1/1/2020
2020-ordfisc-15-ocupacio-us-public-finalitat-lucrativa-2018.pdf (99,6 KB)2020 - Núm.15. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb finalitat lucrativa
1/1/2020
2020-ordfisc-16-quioscos-2017.pdf (181,92 KB)2020 - Núm.16. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública
1/1/2020
2020-ordfisc-17-parades-i-barraques-2017.pdf (302,45 KB)2020 - Núm.17. Taxa per la utilització privativa del domini públic local, horts urbans, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
1/1/2020
2020-ordfisc-18-utilitzacio-locals-2013.pdf (226,76 KB)2020 - Núm.18. Taxa per utilització de locals i instal.lacions municipals
1/1/2020
2020-ordfisc-19-instal-esportives-2020.pdf (143,23 KB)2020 - Núm.19. Taxa per utilització d'instal.lacions esportives
1/1/2020
2020-ordfisc-20-utilitzacio-de-taules-i-cadires-2019.pdf (130,93 KB)2020 - Núm.20. Taxa per utilització de material de propietat municipal
1/1/2020
2020-ordfisc-21-escoles-bressol-2019.pdf (184,77 KB)2020 - Núm.21. Taxa per la prestació del servei d'Escola Bressol
1/1/2020
2020-ordfisc-22-subminstrament-aigua-potable-2020.pdf (170,57 KB)2020 - Núm.22. Taxa pel subministrament d'aigua potable
1/1/2020
2020-ordfisc-23-radio-2014.pdf (171,84 KB)2020 - Núm.23. Taxa pel servei d'emissora de ràdio municipal
1/1/2020
Registres del 1 al 25 de 105
Pàgina 1 »  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]