Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dimecres, 21 d'agost
Catàleg de serveis i tràmits
  |
 • Imprimeix la pàgina

Sol·licitud de participació al procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure per a la contractació de dos Agents de la Policia Local

Descripció

Iniciar els tràmits per poder participar a la convocatòries del procés de selecció mitjançant concurs oposició lliure de dues places d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament de la Policia Local

 

 


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Serveis Jurídics i RRHH


Classificació temàtica
Ocupació


Qui el pot demanar
Qualsevol persona que compleixi els requisits de les bases de la convocatòria


Internet

Observacions
Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.


Tramitar

Recordeu adjuntar a la instància genèrica l'Imprès de Sol.licitud d'admissió al procés selectiu concurs-oposició lliure policia local

 


Telèfon

Observacions
Per demanar informació


Telèfon
Oficina d'Assistència en Matèria de Registres: 93864 80 56


Presencial

Observacions
A l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres ubicada a la Casa Consistorial


On es fa

Casa Consistorial
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 10 a 14h


Període de l'any en que es pot demanar
En funció de la convocatòria


Termini de la sol·licitut
20 dies naturals , a comptar des del dia següent al de la publicació de la convocatòria al DOGC.


Requisits previs

Els que s'indiquen a les bases de la convocatòria.


Preu / Taxa
Els drets d’examen es fixen en la quantitat de 17,14€, d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 8 “Taxa per expedició de documents
administratius”, article 7è. Tarifes epígraf 4t., de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, i s’han d’abonar en el següent compte del que és titular l’Ajuntament, i que s'indica al formulari de sol·licitud.
En el supòsit de sol·licitar l'exempció del pagament dels drets d'examen, caldrà abonar prèviament la taxa, i es requerirà amb posterioritat els documents acreditatius per l’exempció,
podent ser a títol enunciatiu, còpia de la declaració d’IRPF, o certificat de l’Agència Tributària pel cas de no estar obligat a
presentar declaració, etc.


Documentació a aportar
 • Original DNI
 • Titulació exigida
 • Certificat nivell intermedi llengua catalana, Nivell B2 (si s'escau)
 • Originals permisos conduïr A2 I B en vigor
 • Justificant acreditatiu del pagament dels drets d'examen on consti nom, cognoms i DNI de la persona interessada

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Sol.licitud d'admissió al procés selectiu de concurs-oposició lliure agent policia local (descarregar document per presentar la sol.licitud de forma presencial. Per fer la sol.licitud telemàtica, cal que adjuntin aquest imprès a la Instància Genèrica, juntament amb la documentació sol.licitada)


Normativa
 • Segons convocatòria publicada al DOGC o al BOP

Termini de resolució

Els que s'indiquen a les bases de la convocatòria.


Silenci administratiu
No opera


Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i d eprocediment de les addministracions públiques de Catalunya
 • Llei 39/2015, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Altra informació d'interès

Aquí podeu consultar les bases publicades en data 02.07.19:

 

Anunci DOGC

Anunci BOPB

 


Informació actualitzada el dia 03/07/2019