Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
divendres, 25 de setembre
Catàleg de serveis i tràmits
    |
  • Imprimeix la pàgina

Alta al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC)

Descripció

El Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes té la finalitat de permetre a l’Ajuntament conèixer el nombre d’entitats existents a la vila, els seus objectius i la seva representativitat o el pes específic, amb l’objecte d’afavorir el suport i el foment de l’associacionisme i de la participació ciutadana.

 

Només les associacions que estiguin inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes podran exercir els drets que la Llei i el Reglament de Participació Ciutadana reconeixen a les associacions ciutadanes.

 

Es consideraran entitats ciutadanes susceptibles d’inscripció en el Registre totes aquelles l’objecte de les quals sigui el foment o la millora dels interessos generals o sectorials de la ciutadania del municipi, i en particular: les associacions veïnals i les AMPA; les entitats culturals, esportives, recreatives, d’esplai, i juvenils, de gent gran, comercials, socials, educatives, sindicals, empresarials, professionals, polítiques o altres de similars

 

Les dades contingudes en l’RMEAC tindran caràcter públic, amb l’excepció d’aquelles que estiguin afectades per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Les dades referents al nom de l’entitat, el domicili social, el telèfon, l’adreça electrònica i l’àmbit temàtic figuraran en el web municipal

 


Organisme competent / responsable
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans


Àrea tramitadora
Servei d'Atenció Ciutadana


Qui el pot demanar
Totes aquelles entitats l’objecte de les quals sigui el foment o la millora dels interessos generals o sectorials de la ciutadania del municipi, i en particular: les associacions veïnals i les AMPA; les entitats culturals, esportives, recreatives, d’esplai, i juvenils, de gent gran, comercials, socials, educatives, sindicals, empresarials, professionals, polítiques o altres de similars


Internet

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

 

OAC 360 baner


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
Quinze dies


Preu / Taxa
Gratuït


Documentació a aportar
  • Resolució d’inscripció, estatuts i acta fundacional, registrats en el Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat o en d’altres registres oficials. En el cas del Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat no serà necessari presentar cap documentació, es farà la consulta per mitjans telemàtics
  • Targeta d’identificació fiscal
  • Composició actualitzada dels càrrecs directius
  • En el cas de delegació d’una entitat que no és de la vila, caldrà el certificat original de reconeixement de la delegació, de la seu social i de les persones de contacte
  • Domicili social i domicili (adreça postal, adreça electrònica i telèfon) a l’efecte de notificació i/o gestió
  • Document acreditatiu de la representació (en cas de no ser el president qui presenta la sol·licitud)

Impresos del tràmit

Normativa

Reglament de Participació Ciutadana


Termini de resolució

Quinze dies


Silenci administratiu
Positiu


Tràmits relacionats

Informació actualitzada el dia 08/07/2020