Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dimarts, 20 d'agost
Seguiment del Pla de Govern
    |
  • Imprimeix la pàgina

Les bases i fonaments en què es desenvolupa aquest Pla d'Acció de Govern per la present legislatura i recollits en l’Acord de Governabilitat signat el passat 12 de juny de 2015 són els següents:

 

A) Gestió Econòmica i foment del Comerç

B) Polítiques Socials i Voluntariat

C) Polítiques culturals, turístiques, d’oci i salvaguarda del Patrimoni local

D) Impuls dels espais de Participació ciutadana i avenç en la transparència de l’Administració Local

E) Equipaments i Infrastructures Municipals

F) Implantació noves vies d’accés a la Comunicació municipal

G) Desenvolupament del Pla Local d’Educació

H) Foment de l’ocupació i accions formatives permanents

I) Polítiques Mediambientals, Salut, Mobilitat i Habitatge

 

Per tal que pugeu avaluar l'acció del govern i fer-ne el seguiment, posem a l'abast el Pla d'Acció de Govern 2015-2019, indicant amb un codi de colors l'estat de les les accions:

 

Semàfor Verd  Finalitzades

Semàfor Groc  En execució

Smèfor Vermell  Pendents de realitzar

 

Per obtenir més informació de cada acció, cliqueu sobre el seu títol.

La informació es revisarà mensualment.

 

Gestió Econòmica i foment del comerç

 

Gestió Econòmica i foment del Comerç

Aplicació de la Llei d’Estabilitat Pressupostària
Finalitzat
Aprovació de bonificacions sobre les taxes als comerços que s’instal·lin de nou al municipi
En procés
Coordinació i gestió directa municipal d’algunes Fires i Mercats
Finalitzat
Establiment d’un nou sistema de concessió de subvencions a les entitats municipals
Finalitzat
Implantació de la FUE (Finestreta Única Empresarial)
Finalitzat
Manteniment del nivell d’ajuda i col·laboració amb ass. de comerciants
Finalitzat
Manteniment dels serveis públics actuals i de la bona salut financera de l’Ajuntament
Finalitzat
Publicació de les bonificacions i exempcions actuals en taxes i ordenances
Finalitzat
Recolzament del model de comerç de proximitat
Finalitzat
Redacció, aprovació i aplicació d’un nou pla per un nou format de Fira Palau
Finalitzat
Sol·licitar la revisió del cadastre
Finalitzat

Polítiques Socials i Voluntariat

Compromís d’incrementar el pressupost d’ajudes, beques i prestacions de tota mena a les persones més necessitades
Finalitzat
Consolidar els Serveis prestats des d’aquesta àrea en l’àmbit de l’ajuda psicològica a dones i joves
Finalitzat
Creació del Consell Municipal de Serveis Socials
Finalitzat
Desenvolupament del nou Pla de Qualitat de l’Àrea de Serveis Socials
Finalitzat
Desenvolupar i consolidar el recentment estrenat Punt del Voluntariat
Finalitzat
Desplegament gradual del Pla d’Igualtat
Finalitzat
Establiment de noves bonificacions en les ordenances i taxes fiscals
Finalitzat
Mantenir i potenciar la col·laboració i ajuda a persones dedicades al voluntariat integrades en les diferents entitats
Finalitzat
Posar en marxa campanyes de sensibilització destinades a fomentar el coneixement sobre situacions d’injustícia social
Finalitzat
Posar en marxa el Registre d’entitats Col·laboradores per a l’aplicació de l’Ordenança municipal de Civisme
En procés
Prestar una especial atenció als discapacitats
Finalitzat

Polítiques culturals, turístiques, d’oci i salvaguarda del Patrimoni local

Encarregar un estudi i posterior Pla de Turisme de Palau-solità i Plegamans
Finalitzat
Fer els requeriments necessaris per salvaguardar i obrir al poble i al turisme la capella Templària de Santa Magdalena
Finalitzat
Foment de la lectura al poble i mirar d’aconseguir la qualificació de Municipi Lector
En procés
Potenciar el conveni amb els Amics del Museu Parroquial i el Patrimoni Cultural
Finalitzat
Potenciar i millorar l’agenda jove estable incorporant espais d’oci, culturals, artístics, de formació, tallers temàtics
Finalitzat
Promocionar esdeveniments esportius que potenciïn l’esport local a nivell comarcal
Finalitzat
Revisió, actualització i desenvolupament del PAC (Pla d’Acció Cultural)
En procés

Equipaments i Infrastructures Municipals

Anàlisi dels usos de l’Hostal del Fum, increment i millora dels seus serveis
Finalitzat
Augment de places d’aparcament en el centre de la població
Finalitzat
Continuar la política existent de manteniment de barris i garantir l’equitat entre ells
Finalitzat
Definició d’ús a la Masia de Can Falguera, i la Torre de la Casa Folch i inici de les obres per adaptar-se a aquest ús
Finalitzat
Desenvolupar el projecte de la Biblioteca
Finalitzat
Dotació de més equipaments i ampliació de la Via Verda
Finalitzat
Executarem l’ampliació de l’Espai Jove l’Escorxador
Finalitzat
Gestionar amb la Generalitat les ampliacions i reformes de Folch i Torres i Escola Palau
En procés
Gestionar l’ús turístic de la Masia de l’Hostal del Fum a través d’una concessió administrativa
En procés
Inici de les millores de connexió de la Carrerada previstes en el POUM
Finalitzat
La qualitat lumínica i l’estalvi energètic és essencial per tots nosaltres
Finalitzat
Renovació progressiva dels parcs infantils
Finalitzat
Revisió i millora dels accessos i serveis de l’Av. Catalunya convertint-lo en un veritable eix urbà
En procés
Seguiment construcció CES Can Periquet
Finalitzat
Substitució plaques nomenclator carrers
En procés
Substitució progressiva de l’enllumenat públic adreçat a la reducció de consum elèctric
Finalitzat

Implantació noves vies d’accés a la Comunicació municipal

Adaptació del lloc web de l’Ajuntament a noves necessitats
Finalitzat
Aprovació del Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública
Finalitzat
Fer arribar el Butlletí Municipal a totes les llars
Finalitzat
Increment hores de presència de Ràdio Palau al carrer
Finalitzat
Les xarxes socials són el present i futur de la comunicació. Impulsarem la presència de l’Ajuntament en aquestes
Finalitzat
Millora del lloc web de Radio Palau
Finalitzat

Desenvolupament del Pla Local d’Educació

Actuacions com projectes pares, mares, ex-alumnes que expliquen experiències de secundària a nivells de primària
Finalitzat
Catàleg/dossier pels treballs de recerca relacionats amb el municipi: impressió i lliurament dels treballs als centres
Finalitzat
Compra de llibres de divulgació científica
Finalitzat
Consolidació de la comissió d’Orientació
Finalitzat
Consolidació FP dual empreses/Generalitat
Finalitzat
Creació del Consell d’Infants
Finalitzat
Foment de crèdits de síntesi de coneixement de l’entorn per a secundària
Finalitzat
Formació a mestres de primària en temes de mediació
Finalitzat
Formació en tutorització per a mestres (en col·laboració amb el Dpt. d'Ensenyament i el Centre de Recursos Pedagògics)
Finalitzat
Inclusió en “Eines per a l'educació” de les Visites Museu Can Duran
En procés
Posada en marxa del portal web d'Educa 16 Palau “Compromesos per l’educació”
Finalitzat
Projecte de coeducació: prevenció violència de gènere –metodologies i observació de la realitat
Finalitzat
Projectes conjunts amb entitats: Palau Solidari codi QR
Finalitzat
Seguiment del fracàs escolar i abandonament mitjançant el suport d’un informador juvenil
Finalitzat

Foment de l’ocupació i accions formatives permanents

Consolidació del club de feina (segons recull el Pla Local d’Educació)
Finalitzat
Creació de plans ocupacionals propis dins les competències de l’Ajuntament que generin llocs de feina
Finalitzat
Fomentar la inversió que repercuteixi en nous llocs de treball, respectant el que preveu el POUM
Finalitzat
Increment de les accions formatives adreçades a la ciutadania i als àmbits escolars pel que fa a la cardioprotecció
Finalitzat
Increment de les accions formatives de seguretat alimentària
Finalitzat
Millora en la difusió d’accions formatives per a persones en situació d’atur
Finalitzat
Programa informàtic per recollir demandes formatives de la població
Finalitzat
Sol·licitar i adherir-nos als plans ocupacionals que ofereixin altres administracions
Finalitzat

Polítiques Mediambientals, Salut, Mobilitat i Habitatge

Arribar a acords amb propietaris de terrenys sense edificar per habilitar espais d'estacionament de vehicles
Finalitzat
Auditoria Mediambiental (actualització del document existent, revisió i seguiment de les actuacions en ell descrites).
En procés
Campanyes d’informació i sanció sobre el compliment de l’ordenança de tinença d'animals de companyia
Finalitzat
Desenvolupar un projecte d’Habitatge Social
En procés
Impulsarem el Programa d’Eines per a la Salut Jove “Saluda’t”
Finalitzat
Modificació de l’actual ordenança de tinença d’animals de companyia
Finalitzat
Revisar el sistema de recollida d’escombraries actual i millorar-lo en alguns aspectes de cara a la nova concessió
Finalitzat
Treballar per millorar el transport públic existent
Finalitzat

Impuls dels espais de Participació ciutadana i avenç en la transparència de l’Administració Local

Actualització del Pla Local de Joventut
Finalitzat
Audiències públiques anuals amb el govern municipal per donar explicacions de la feina feta en cada període
Finalitzat
Avançar per assolir el 100% en el barem de transparència en la informació municipal en l’índex elaborat per la UAB
Finalitzat
Creació de La Nit de l’Esport en reconeixement als esportistes
Finalitzat
Creació d’un Reglament de Participació Ciutadana
Finalitzat
Dotar d'eines de Participació Ciutadana
Finalitzat
Es cercaran fórmules participatives per part de la ciutadania en l'elaboració dels pressupostos anuals de l’Ajuntament
Finalitzat
Fer polítiques transparents, facilitant l’accés a tot tipus d’informació
Finalitzat
Increment d’activitats i tallers pel foment de la participació, segons contempla el Pla Local d’Educació
Finalitzat
Les entitats són motor de l’associacionisme a la nostra vila
Finalitzat
Manteniment del suport econòmic i d’infraestructures a festes de barri i projectes d’entitats
Finalitzat
Obertura del projecte de dinamització a l’espai públic per estar presents al carrer
Finalitzat
Portar a terme la consulta per definir el model del servei de piscina pública
En procés
Potenciar la participació juvenil
Finalitzat
Revisió del ROM (Reglament Orgànic Municipal)
Finalitzat

Documentació adjunta