Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dissabte, 4 de juliol
Consell Municipal d'Esports
  |
 • Imprimeix la pàgina

Cross Escolar 2015.Introducció
El Consell Municipal d’Esports és un òrgan de participació sectorial, integrat pels diferents agents socials locals implicats en el mon de l’esport. L’objecte és estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves associacions en la gestió dels afers relatius a l’esport, oferint un espai més d’influència ciutadana, interrelació i informació.

 

Aquest consell ha de donar cabuda a la pluralitat d’inquietuds i condicionants que actualment conformen la realitat esportiva local i amb l’objectiu de fomentar el diàleg entre els diferents agents locals implicats en la vida esportiva local.

 

Cal establir polítiques que recullin la realitat i diversitat del sistema esportiu local, a fi de garantir una oferta àmplia que promogui i permeti el desenvolupament de totes les expressions esportives i que acosti als ciutadans i les ciutadanes la practica de l’activitat física.

Composició del Consell Municipal d'Esports

 • Presidència: Oriol Lozano Rocabruna, alcalde de Palau-solità i Plegamans.
 • Vicepresidència: Patricia Isabel Freire Nuñez, regidora, representant del grup municipal ERC.
 • Vocals, càrrecs electes:
  - Ignasi Fargas i Roca,regidor, representat del grup municipal ERC.
  - Sergi Plaza Ruíz, regidor, representat del grup municipal ERC.
  -
  Miquel Cañizares Gómez, regidor, representat del grup municipal PSC.
  -
  Laura Navarro Ceballos, regidora, representat del grup municipal JxPsip.
  -
  Juan Martínez Nieto, regidor, representat del grup municipal C's.
  - Núria Solà Bujons, regidora, representant del grup municipal Primàries.
 • Vocals, ciutadania:
  - Un/a representant de cada entitat esportiva sense ànim de lucre.
  - Un/a representant dels centres d'educació d'infantil i primària i un/a representant dels instituts d'ensenyament secundari, escollits pel Consell Escolar Municipal.
  - Un/a representant de cada associació o entitat vinculada al col·lectiu de gent gran.
  - Un/a representant de cada associació o entitat vinculada amb el col·lectiu de discapacitats físics, psíquics o sensorials.
  - Un/a representant de cada empresa del sector del lleure i oci esportiu.
  - Un/a representant de les entitats juvenils registrades.
  - Fins a tres vocals designats entre aquelles persones que, sent veïnes del municipi, hagin acreditat una clara i evident dedicació a la promoció de l’esport, a la seva pràctica o bé a la direcció de federacions esportives o clubs, havent obtingut un acreditat reconeixement social per la seva pràctica. 
 • Hi assistirà, amb la funció d'assessorar professionalment, personal tècnic d'Esports de l'Ajuntament.

Periodicitat de les sessions

El Consell celebrarà sessió ordinària com a mínim dos cops a l’any i extraordinària quan així ho decideixi la presidència o a proposta d’una tercera part dels membres del Consell.