Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Inici |

Centre d´Assistència Primària de Palau-solità i Plegamans.
Introducció

El Consell Municipal de Salut és un òrgan consultiu de participació sectorial que té la voluntat  de contribuir a la canalització de la participació de tots els agents de salut que intervenen a la nostra vila i de totes les persones vinculades a aquest tema, i amb la finalitat d’ordenar i impulsar accions i iniciatives que facin referència a la potenciació de la salut i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania del municipi.

Constitueixen l’objecte específic del Consell municipal de salut  les següents activitats:

 

1. Potenciar la participació de tots els agents de salut del municipi, mitjançant:

a) La creació dels espais d’expressió i reflexió que integrin les òptiques polítiques, tècniques i ciutadanes per poder tenir una visió estratègica que faciliti una cultura de salut potenciant la receptivitat i el diàleg.

b) La creació d'un fòrum de col·laboració (intercanvi d’informació, treball compartit) de les institucions i les entitats ciutadanes.

c) La coneixença de les inquietuds i les necessitats en matèria de salut de la ciutadania del municipi.

d) L'increment de la sensibilització ciutadana pels temes que afecten a la qualitat de vida, la salut i el benestar.

 

2. Assessorar i donar elements per la validació dels programes duts a terme per l’Administració municipal:

a) Aportació de criteris i valoracions que puguin influir en prioritzar problemes i en la destinació de recursos sanitaris.

b) Participació en la definició de polítiques saludables i en la determinació i en prioritzar els problemes de salut.

c) Fomentar i inspirar línies d’actuació futures.

d) Conèixer, opinar i informar sobre qualsevol dels temes que li siguin proposats per la regidoria de Sanitat sobre assumptes relatius a la seva competència.

 

3. Promoure acords entre l’Ajuntament, les entitats i altres institucions afavorint el coneixement i la coordinació mutus i amb les institucions proveïdores de serveis de salut en l’àmbit local.

 

Composició

 • Presidència: Jordi Pujol i Lozano, regidor de Salut Pública, Sanitat i Consum.
 • Vocals, càrrecs electes:
  - Jordi Plaza i Nualart, regidor, representant del grup municipal ERC.
  - Cristina Pérez Gómez, regidora, representant del grup municipal PSC.
  - Laura Navarro Ceballos, regidora, representant del grup municipal JxPsip.
  - Juan Martínez Nieto, regidor, representant del grup municipal C's.
  - Núria Solà Bujons, regidora, representant del grup municipal Primàries.
 • Vocals, ciutadania i professionals:
  - Cap local de sanitat o persona en la qui delegui, que necessàriament ha de ser metge.
  - 1 representant del CAP del municipi.
  - Veterinari municipal.
  - 1 representant dels metges i metgesses amb consulta a la població.
  - 1 representant dels farmacèutics i farmacèutiques amb farmàcia a la població.
  - 1 representant dels veterinaris i veterinàries amb consulta a la població.
  - 1 representant de la Creu Roja Local.
  - 1 representant de l'Àrea Bàsica de Salut a la qual pertanyi el municipi.
  - 1 representant dels Serveis Socials municipals.
  - 1 representant de les entiats i associacions vinculades a la salut del municipi.
  - 2 representants elegits entre les associacions de veïns i veïnes del municipi, sempre que ho sol·licitin prèviament.
  - Persones de reconeguda vàlua personal en el camp de la salut i designades pel Ple Municipal.

Periodicitat

El Consell Municipal de Salut es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada trimestre i en sessió extraordinària, que pot ser urgent, sempre que ho consideri oportú la presidència o ho sol·liciti la tercera part, com a mínim, del nombre legal dels components del Consell mitjançant un escrit raonat i amb indicació dels assumptes que motivin la iniciativa.

 

Nota: S'estan preparant les actes per poder penjar-les en aquesta pàgina web. Si es vol demanar alguna acta que no apareix aquí, cal posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció Ciutadana.