Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
divendres, 29 de maig
Ordenances Fiscals
    |
  • Imprimeix la pàgina

Ordenances fiscals

En aquesta pàgina es troben les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

 

Cliqueu el següent enllaç per accedir a informació relacionada, com les bonificacions, el calendari fiscal i els serveis de l'Oficina de Recaptació:

Document Data publicació
2020-ordfisc-24-musica-i-escola-adults-2020.pdf (200,9 KB)2020 - Núm.24. Taxa per la prestació de serveis culturals i socials (Escoles de Música i d'Adults)
1/1/2020
2020-ordfisc-25-ocupacio-runes-i-tanques-2019.pdf (163,54 KB)2020 - Núm.25. Taxa per l'ocupació de l'espai públic amb mercaderies, runes, tanques, bastides o altres elements
1/1/2020
2020-ordfisc-26-publicitat-en-instesportives-2011.pdf (214,36 KB)2020 - Núm.26. Taxa per a la inserció de publicitat a les instal.lacions esportives municipals
1/1/2020
2020-ordfisc-27-tinenca-i-captura-animals-domestics-2019.pdf (336 KB)2020 - Núm.27. Taxa per la tinença, captura, manutenció i eliminació d'animals domèstics
1/1/2020
2020-ordfisc-28-ocupacio-hostal-del-fum-2013.pdf (204,75 KB)2020 - Núm.28. Taxa per l'ocupació d'espais i utilització de les instal.lacions esportives i serveis del parc de l'Hostal del Fum
1/1/2020
2020-ordfisc-29-utilitzacio-deixalleria-2016.pdf (173,32 KB)2020 - Núm.29. Taxa per la utilització de la deixalleria municipal
1/1/2020
2020-ordfisc-30-contribucions-especials-2010.pdf (1,16 MB)2020 - Núm.30. Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials
1/1/2020
2020-ordfisc-31-autoritzacions-sanitaries-2019.pdf (159,48 KB)2020 - Núm.31. Taxa per als serveis d'autoritzacions sanitàries de funcionament, de registre sanitari municipal i control sanitari
1/1/2020
2020-ordfisc-32-taxa-llicencies-urbanistiques-2018.pdf (132,84 KB)2020 - Núm.32. Taxa de llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
1/1/2020
2019-ordfisc-general-signat.pdf (404,26 KB)2019 - Núm.00. Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
1/1/2019
2019-ordfisc-02-ivtm.pdf (186,62 KB)2019 - Núm.02. Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica
1/1/2019
2019-ordfisc-03-iae-signat.pdf (207,83 KB)2019 - Núm.03. Impost sobre Activitats Econòmiques 2019 (IAE)
1/1/2019
2019-ordfisc-04-icio-signat.pdf (221,72 KB)2019 - Núm.04. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)
1/1/2019
2019-ordfisc-05-plusvalua-signat.pdf (225,24 KB)2019 - Núm.05. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
1/1/2019
2019-ordfisc-09-escombraries-sigant.pdf (222,58 KB)2019 - Núm.09. Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
1/1/2019
2019-ordfisc-21-escoles-bressol-signat.pdf (189,81 KB)2019 - Núm.21. Taxa per la prestació del servei d'Escola Bressol
1/1/2019
2019-ordfisc-22-subminstrament-aigua-potable-signat.pdf (334,57 KB)2019 - Núm.22. Taxa pel subministrament d'aigua potable
1/1/2019
2019-ordfisc-24-musica-i-escola-adults-signat.pdf (247,03 KB)2019 - Núm.24. Taxa per la prestació de serveis culturals i socials (Escoles de Música i d'Adults)
1/1/2019
2019-ordfisc-25-ocupacio-runes-i-tanques-sigant.pdf (168,57 KB)2019 - Núm.25. Taxa per l'ocupació de l'espai públic amb mercaderies, runes, tanques, bastides o altres elements
1/1/2019
2019-ordfisc-27-tinenca-i-captura-animals-domestics-sigant.pdf (158,9 KB)2019 - Núm.27. Taxa per la tinença, captura, manutenció i eliminació d'animals domèstics
1/1/2019
2019-ordfisc-20-utilitzacio-de-taules-i-cadires-2019.pdf (130,93 KB)2019 - Núm.20. Taxa per utilització de material de propietat municipal
1/1/2019
2018-ordfisc03-iae-2018.pdf (0,87 MB)2018 - Núm.03. Impost sobre activitats econòmiques
1/1/2018
2018-ordfisc07-integral-activitats-2018.pdf (377,84 KB)2018 - Núm.07. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsalbe i pels controls posteriors a l’inici de les activitats
1/1/2018
2018-ordfisc09-escombreries-2018.pdf (0,63 MB)2018 - Núm.09. Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
1/1/2018
2018-ordfisc12-aprof-especial-domini-public-2018.pdf (404,19 KB)2018 - Núm.12. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general
1/1/2018
Registres del 26 al 50 de 105
« Pàgina 2 »  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]