Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dilluns, 19 d'octubre

Informació i preguntes relacionades amb les Oficines de Treball davant la crisi sanitària del coronavirus

19 de març de 2020 

 Preguntes en relació amb les Oficines de Treball

 • Es recorda a la ciutadania la prohibició per desplaçar-se excepte en determinats casos. Les Oficines de Treball no han estat determinades com un dels supòsits autoritzats pel Decret d’estat d’alarma aprovat pel Govern.
 • Les Oficines de Treball romandran tancades al públic fins a nou avís.
 • Totes les cites prèvies que havien estat concedides quedaran anul·lades i les oficines de treball les reprogramaran en el moment en que sigui
 • Diferents tràmits com la renovació de la demanda, els pagaments de la renda garantida, la pròrroga de subsidis i les declaracions anuals de persones majors de 52 anys es realitzaran d’ofici, sense que la persona usuària faci cap actuació.¡
 • Per a qualsevol gestió relacionada amb prestacions d’atur es pot trucar al telèfon 93.619.09.98 del Servicio Público de Empleo Estatal o contactar a través del sepe.es
 • Les inscripcions com a demandant d’ocupació no necessàries per tramitar una prestació no es considera un serveis essencial i, per tant, no es gestionaran durant aquest període
 • L’atenció telefònica es mantindrà a totes les Oficines de Treball, excepte en aquelles que han estat clausurades o confinades a data d’avui, 15 de març, i que són les següents:
  • L'Anoia
  • SABADELL
  • Cambrils
  • Hospitalet – Cobalt
 • Es garantiran els drets de les persones beneficiàries i sol·licitants de prestacions. No es tindran en compte els terminis establerts per sol·licitar les prestacions, de forma que no es perjudiqui cap dret. Els tràmits relacionats amb prestacions es poden fer de forma telemàtica tal i com estableix la web del SEPE. https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv00A
 •  I telefònicament al 93.619.09.98.
 • Les inscripcions com a demandant d’ocupació i les renovacions de la demanda d’ocupació queden automàticament prorrogades i/o es realitzaran d’ofici si prèviament havia estat inscrit el demandant. En cas de ser la primera inscripció es podrà realitzar el tràmit telefònicament en el número de telèfon de l’oficina que li correspongui: 
 • https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/oficines-de-treball/cercador-doficines- de-treball/
 • En tot cas li recordem que en aquesta situació excepcional els terminis queden suspesos i per tant qualsevol tràmit que hagi de realitzar diferent als anteriors es pot posposar a la finalització de l’estatd’alarma.
 • En el cas de les tramitacions relacionades amb la Renda Garantida de Ciutadania també queden automàticament prorrogats tots els terminis, per la qual cosa es continuaran pagant les prestacions de forma automàtica. Qualsevol tràmit relacionat amb la Renda garantida queda automàticament posposat a la finalització de l’estat d’alerta . En breu s’habilitarà una bústia per poder fer les noves sol·licituds de forma telemàtica.

 

Preguntes en relació amb les entitats col·laboradores i les polítiques d’ocupació

 

 • Des del dia 13 de març, durant 15 dies, es suspenen els cursos, jornades, congressos, seminaris, sessions d’orientació i altres activitats de caràcter presencial grupal, així com presentacions i actes diversos fins a nou avís. Si el Departament de Salut ho recomana s’anirà ajustant el termini de suspensió.
 • Atesa la declaració d’estat d’alarma resten cancel·lades totes les actuacions que impliquin obertura al públic, obliguin a desplaçaments no permesos o contravinguin qualsevol altra 
 • En el cas de les actuacions que consisteixin en una relació laboral individual amb una empresa, es seguiran les indicacions que hagi decidit el centre de
 • D’acord amb el Reial Decret 436/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, resten suspesos tots els terminis administratius per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. Així mateix, els terminis deprescripció i caducitat queden suspesos durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que s’adoptin.
 • Pel que fa als serveis de Verificació i Justificació l’atenció telefònica romandrà tancada, però podeu traslladar les vostres consultes la bústia SOC@gencat.cat i seran ateses al més aviat possible.
 • Pel que fa a peticions d'informació de pagaments o estat de les subvencions atorgades pel SOC, us podeu adreçar a: soc@gencat.cat o comptabilitat.soc@gencat.cat
 • Per a consultes relacionades amb els diferents programes i actuacions de polítiques actives us podeu adreçar a cadascuna de les bústies corporatives que trobareu en el document adjunt o clcant en aquest enllaç: busties corporatives.
 • El servei   de    feina   activa    es   manté   operatiu   a    través   del    correu bústia. feinaactiva.soc@gencat.cat i feinaactiva.soc@gencat.cat
 • Pel que fa a l’impacte de la suspensió de l’activitat sobre les actuacions de les polítiques actives, els seus objectius, les subvencions atorgades i els contractes adjudicats, s’està treballant per articular les mesures oportunes conduents a minimitzar aquests impactes, i properament es faran arribar les indicacions i aclariments 
 • Les consultes de les diferents unitats de l’Àrea d’Ocupació Juvenil es vehicularan a través de les bústies corporatives que podeu trobar en aquest enllaç: busties corporatives.
 •  Les consultes dels CIFO i altres centres propis de formació serà atesa per la bústia de cada centre:

 

CIFO HOSPITALET

cifo_hospitalet.soc@gencat.cat

CIFO SANT FELIU

cifo_santfeliu.soc@gencat.cat

CIFO VIOLETA

cifo_violeta.soc@gencat.cat

CIFO VALLÈS

cifo_valles.soc@gencat.cat

CIFO SANTA COLOMA

cifo_santacoloma.soc@gencat.cat

CIFO GIRONA

cifo_salt.soc@gencat.cat

CIFO LLEIDA

cifo_lleida.soc@gencat.cat

CENTRE

DE FORMACIÓ

PROFESSIONAL

DE L'AUTOMOCIÓ

 cfpamartorell@gencat.cat

CIFO TARRAGONA

cifo_tarragona.soc@gencat.cat

 

Documentació per realitzar operacions de signatura de documents electrònics al SEPE

 

El present document detalla els passos a realitzar pels usuaris de cara a la configuració adequada dels navegadors web per a poder realitzar operacions de signatura de documents electrònics en la Seu Electrònica del Servei Públic d'Ocupació Estatal (d'ara endavant SEPE). Fes clic en aquest enllaç per consultar tota la informació: Com configurar el navegador web per realitzar operacions de signatura electrònica.