Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dijous, 21 de novembre

CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE DE DUES PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

2 de juliol de 2019


Data pub. oficial:2 de juliol de 2019


Descripció

 

Les bases que han de regir la convocatòria per la provisió mitjançant concurs oposició lliure de dues places d’agent de la policia local han hagut de ser modificades. En conseqüència, les publicades amb anterioritat queden sense efectes, havent de consultar les aprovades per resolució de data 26 de juny.

 

El nou termini per la presentació de la sol·licitud és del 3 al 22 de juliol de 2019.

 

No obstant, les sol•licituds ja presentades per participar en la convocatòria durant el termini iniciat amb la publicació de les bases a la pàgina web de l´ajuntament del passat dia 20 de juny de 2019 es donaran per rebudes sense perjudici del dret que els assisteix d´efectuar les modificacions que creguin pertinents.

 

Les persones interessades poden formalitzar la sol·licitud per via electrònica (de forma preferent) o presentant en el registre general de l'Ajuntament, Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), ubicada a la Casa Consistorial, Pl. de la Vila, 1, de forma personal (de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores) o bé per mitjà de qualsevol dels mitjans previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

La documentació que cal aportar per no ser exclòs en la resolució d’admesos/exclosos és:

 

  • DNI o en cas de ser estranger document oficial acreditatiu de la seva personalitat i nacionalitat en vigència.
  • Documentació acreditativa del nivel intermedi de català (nivell B2) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent o superior.
  • Permís de conduir classes A2 i B.
  • Titulació exigida per prendre part en la convocatòria.
  • Justificant acreditatiu del pagament dels drets d’examen. 

 

 

.

 

 

 

 

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica