Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dimarts, 14 de juliol

CONVOCATÒRIA CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2, VINCULADA INICIALMENT AL LLOC DE TREBALL DE CAP TÈCNIC/A DE RECURSOS HUMANS DE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

26 de novembre de 2019


Data pub. oficial:26 de novembre de 2019


Descripció

 

Aquí trobareu els anuncis del DOGC i BOPB sobre convocatòria de procés selectiu concurs-oposició lliure d'una plaça de tècnic/a mig, grup de classificació A, subgrup A2, vinculada inicialment al lloc de treball de cap tècnic/a de recursos humans de l'actual RLT de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

 

El període de presentació de sol·licituds:

 

- Del dia 27 de novembre fins el 16 de desembre de 2019 (ambdós inclosos).

 

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’hauran de presentar en model normalitzat, a través dels següents mitjans, de conformitat amb el que disposa l'article 16 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

 

a) Al Registre General de l'Ajuntament.

b) A les oficines de correus, mitjançant “correu administratiu”. En aquest cas, s'ha d'entregar a les oficines de correus el sobre obert per a què segellin la sol·licitud amb la data d'entrega, així, facilitaran còpia del mateix.

c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

d) A les oficines d'assistència en matèria de registres.

e) En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

 

En cas que es faci servir el correu postal administratiu, les persones aspirants hauran de comunicar-ho al departament de Recursos Humans, enviant còpia del document d'instància a l'adreça de correu electrònic rrhh@palauplegamans.cat, com a molt tard el dia següent al de la finalització del termini de presentació d'instàncies. En cas contrari, la persona aspirant es considerarà exclosa del procés de selecció.

 
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica