Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Data, hora i lloc de la realització de les proves i nomenament dels membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu de tècnic/a Mig de Joventut

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu la resolució d’alcaldia aprovant data, hora i lloc de la realització de les proves i nomenament dels membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu del concurs-oposició lliure, dues places de tècnic/a mig, grup de classificació A, subgrup A2 adscrites al lloc de treball de Tècnic/a Mig de Joventut, en règim de personal laboral fixe i dotades amb la retribució que correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent i creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaris interins o contractacions laborals temporals de Tècnic/a Mitjà/na de Joventut que es puguin produir en el termini de dos anys de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Data pub. oficial

19 de març de 2021Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Tècnic/a Mig de Joventut