Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dijous, 15 de novembre

L’Ajuntament aprova un pressupost per a 2014 de més de 16 milions d’euros

4 de desembre de 2013L’equip de govern ha prioritzat la lluita contra la crisi, la generació d’ocupació i el compromís i la defensa dels drets socials, entre d’altres aspectes

 

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha aprovat de forma provisional el pressupost per a l’any 2014 amb un import total de 16.331.872,22 euros, el que representa un increment d’un 0,63% respecte aquest any 2013. Segons el tinent d’Alcaldia d’Economia i Règim Intern, Joan Segrelles, es tracta d’un pressupost que “reflecteix les prioritats del govern municipal". "En primer terme –continua el regidor-, la lluita contra la crisi i la generació d’ocupació, seguides del compromís i la defensa dels drets socials i el foment del medi ambient i la sostenibilitat”.

 

Segons Segrelles, el pressupost permet que l’Ajuntament ofereixi “recursos per a l’accés al mercat de treball mitjançant la creació de plans d’ocupació, el foment de l’emprenedoria i la formació de les persones en situació d’atur”. Seguint aquesta línia social, el regidor destaca “les polítiques de manteniment de l’estat de benestar amb l’objectiu d’evitar l’exclusió social de les persones més desfavorides. Hem dotat una partida de 36.000 euros per a ajudar a famílies en risc hipotecari. A més, incrementem les beques menjador i de llibres i fem un gran esforç de lluita contra la pobresa”. En aquest aspecte, s’ha reforçat el capítol 4 de transferències corrents amb un increment del 4,48% respecte a aquest 2013 per fer front a l’increment de beques i ajuts socials.

 

Seguint l’aspecte més social del pressupost, Segrelles destaca que “s’han reforçat també les partides de les àrees d’Educació, amb més ajudes per a material escolar, suport a les AMPA i reestructuració de les escoles bressol; de Salut, amb la creació d’una xarxa de desfibriladors en prevenció d'emergències coronàries; i d’Acció Social, incrementant el pressupost destinat a la protecció de els persones més febles i afectades per la crisi”.

 

En l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat, el regidor destaca el foment d’accions sostenibles, com “l’increment de les freqüències i els serveis del transport públic i l’estalvi energètic amb la instal·lació de noves xarxes de baix consum, continuant la línia que ja s’ha iniciat en aquest 2013”.

 

Amb les mesures socials incloses, Segrelles afirma que es tracta “d’un pressupost de contenció de la despesa i ajustat, que manté l’equilibri econòmic fixat pel govern de l’Estat de dèficit zero en compliment de la Llei d’Estabilitat Pressupostària”. En aquest sentit, el regidor explica que “al pressupost de 2014 s’ha potenciat l’esforç de contenció de la despesa corrent, amb la finalitat de destinar més recursos econòmics propis al finançament de les inversions”. Segrelles subratlla: “La situació de liquiditat de l’Ajuntament ha millorat notòriament gràcies a la bona gestió econòmica que hem fet, el que ha permès complir amb la normativa de morositat fixada pel govern de l’Estat i, actualment, el termini de pagament de factures per part del consistori és inferior als 30 dies”.

 

Tot i això, explica Segrelles, “es manté el retard de pagaments d’altres administracions, principalment pel que fa a subvencions d’obres, serveis i activitats ja executades. Aquest fet, sumat a l’increment de demanda del fraccionament del pagament d’impostos per part de molts ciutadans, provoca que en l’exercici 2014 es continuï necessitant finançament a curt termini, tot i que en menor quantitat que en 2013”.

 

 

ESTAT DE DESPESES

 

 

 

Denominació

Euros

1  Despeses de personal

6.527.381,08

2  Despeses en béns corrents i serveis

6.607.726,24

3  Despeses financeres

190.941,10

4  Transferències corrents

790.604,23

5  Fons de contingència i altres imprevistos

84.000,00

6  Inversions reals

1.187.767,58

8  Actius financers

41.000,00

9  Passius financers

902.451,99

TOTAL  DESPESES

16.331.872,22

 

 

ESTAT D'INGRESSOS

 

 

 

Denominació

Euros

1  Impostos directes

8.829.524,20

2  Impostos indirectes

170.000,00

3  Taxes i altres ingressos

2.359.858,60

4  Transferències corrents

3.631.215,32

5  Ingressos patrimonials

364.712,30

7  Transferències de capital

55.561,80

8  Actius financers

41.000,00

9  Passius financers

880.000,00

TOTAL  INGRESSOS

16.331.872,22

 

 Imatges relacionades

  • Ple ordinari del 28 de novembre

    Ple ordinari del 28 de novembre

  • Joan Segrelles, ple d'octubre del 2013.

    Joan Segrelles, ple d'octubre del 2013.