Escut Ajuntament de Palau-solità i plegamans

L’Audiència desestima el recurs de l’Ajuntament sobre el contracte de permuta financera amb Banesto (actualment Banc de Santander)

#Alcaldia
#Economia
#Plens
#Unica

L’Audiència Provincial de Barcelona ha desestimat el recurs d’apel·lació interposat per la representació processal de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans contra la interlocutòria de sobreseïment provisional que el Jutjat d’instrucció número 4 de Sabadell va dictar el passat 10 d’octubre de 2014 en les Diligències Prèvies 2358/2013, incoades arrel de la querella interposada per la Fiscalia Provincial de Barcelona en relació amb el contracte de permuta financera (swap) que el Consistori tenia a l’entitat Banesto (actualment Banc de Santander).

 

Segons la sentència, “no resulta degudament justificada la perpetració dels delictes de malversació de cabals públics, prevaricació administrativa i falsedat documental que van donar lloc a incoar el procediment” a petició de la fiscalia.

 

El contracte de permuta financera es va signar sense seguir el procediment administratiu establert per a aquest tipus de contractacions, per la qual cosa el març de 2013, el Ple de l’Ajuntament va declarar la nul·litat de ple dret del contracte de permuta financera (swap) que el consistori tenia amb l’entitat bancària Banesto. Aquest fet es va produir després que els serveis econòmics de l’Ajuntament van detectar l’omissió total i absoluta del procediment administratiu per a la contractació i davant el contingut de l’informe de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, que va declarar que el contracte era nul de ple dret. Actualment, aquest tema està pendent de resolució a la jurisdicció contenciosa-administrativa.

 

No obstant, l’Ajuntament tenia l’obligació de posar-ho en coneixement de la Fiscalia per tal de salvaguardar els interessos econòmics municipals i, el 28 de juny de 2012, en sessió plenària i per unanimitat de tots els grups municipals, es va decidir presentar una denúncia davant la Fiscalia Superior de Catalunya per la falta de documentació i de tràmits d’aprovació que eren necessaris per realitzar el contracte de permuta financera, un contracte que establia unes quantitats a favor o en contra de l’Ajuntament en funció de l’evolució de l’euríbor, i que es va realitzar sobre una base de 4 milions d’euros.

 

Durant l’exercici econòmic 2009-2010, el contracte va repercutir en 3.608,34 euros positius per a l’Ajuntament, però l’any 2012 el consistori va haver de pagar un total de 47.198,66€. Segons Banesto, que va trigar dos anys en començar a repercutir les quotes que havia de pagar l’Ajuntament, actualment se li deu un total de 73.000 euros. Aquesta quantitat està pressupostada de forma cautelar per part de l’Ajuntament fins que hi hagi resolució judicial ferma a la via contenciosa-administrativa.

 

L’Ajuntament va declarar la nul·litat de ple dret del contracte, no ha abonat més quotes a la entitat bancària i ha exigit la devolució de les abonades.

 

Presentació de denúncia

Com ja s’ha dit, i donades les irregularitats existents en la contractació, la Corporació tenia l’obligació de presentar una denúncia davant la Fiscalia Superior de Catalunya per tal que aquesta investigués si podia existir un il·lícit penal. Després de les corresponents diligències informatives, la Fiscalia va presentar denúncia penal davant el Jutjat de guàrdia de Sabadell que va comportar la incoació de les Diligències Prèvies referenciades, en les que l’Ajuntament va comparèixer amb posterioritat en qualitat d’acusació particular en defensa dels interessos municipals.

 

L’operació bancària per 4 milions d’euros que va signar l’anterior alcaldessa es va fer sense l’autorització necessària del Ple Municipal i sense informe previ d’intervenció i després d’anul·lar una operació realitzada mesos abans, el 26 de gener de 2009, pel mateix concepte però sobre un import de 900 mil euros.

 

Segons l’actual equip de govern, es va complir amb la legalitat al declarar la nul·litat de l’operació en via administrativa i denunciar uns fets susceptibles de ser il·lícit penal a la Fiscalia Superior de Catalunya i en tot moment s’ha buscat la protecció dels interessos municipals, sense intenció de perjudicar cap persona concreta.

Enllaços relacionats

Comparteix aquest contingut