Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
diumenge, 18 de novembre

L’Ajuntament s’adhereix al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública de la UAB

27 de novembre de 2015El Ple Municipal de l'Ajuntament celebrat ahir al vespre va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals l’adhesió al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública, elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Aquest Decàleg és la guia dels indicadors que s’han d’acomplir per part de qualsevol administració pública a l’hora de transmetre informació mitjançant els seus mitjans de comunicació públics.

 

En aquest sentit, la moció presentada per l’equip de govern estableix que “en un moment on les institucions estan cada cop més qüestionades per la ciutadania, és imprescindible que els Ajuntaments ens adaptem als nous temps i millorem la nostra comunicació”. En aquest sentit, la informació és imprescindible pel bon funcionament de la democràcia, el que implica que la ciutadania té dret a la informació i a conèixer en tot moment què fa i quina és l’activitat del seu Ajuntament. I ho han de conèixer amb “veracitat, honestedat, transparència i imparcialitat”, detalla la moció.

 

El Decàleg de Bones pràctiques va néixer l’any 2003 de mans del Laboratori de Comunicació Pública de la UAB i estableix uns principis bàsics que recomana que siguin respectats per part dels mitjans locals de titularitat pública. A més, aquests principi coincideixen amb els del Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España i amb els del Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

 

Entre els principis recollits al Decàleg, destaca que la comunicació local pública ha de ser un element cohesionador del municipi; ha de ser veraç, plural i transparent i ha de convertir els mitjans locals públics en referents informatius de la ciutadania.

 

A continuació us detallem el Decàleg complert:

 

1- Han d’actuar com a elements cohesionadors del municipi

Han de fer «poble» o «ciutat» fomentant la identitat local, donant a conèixer els seus orígens, les mobilitats, les diferents condicions socials de les dones i homes que amb les seves actuacions i relacions donen vida plural a cada municipi, les tradicions i les activitats quotidianes: econòmiques, culturals, socials, polítiques… i els projectes de futur.

 

2- Han d’informar d’una manera veraç, plural i transparent

Han de donar compte de la gestió que fa l’equip de govern mostrant les diferents sensibilitats polítiques que s’han expressat a les urnes. A través de la crònica periodística del ple municipal, han d’explicar les diferents propostes d’actuació i reflectir els punts de vista dels diferents grups polítics representats i les votacions emeses.

 

3- Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania

Els professionals responsables dels mitjans de comunicació local de titularitat pública han de poder consolidar-los d’acord amb les característiques de cada municipi i amb una periodicitat regular (diària, setmanal, quinzenal o mensual). Han d’oferir alternatives informatives plurals davant la resta de mitjans locals, autonòmics o nacionals. No han d’estar supeditats als canvis que es produeixin als equips de govern o cada vegada que se celebrin eleccions. En períodes electorals, han de ser un vehicle comunicatiu clarificador de les diferents opcions polítiques.

 

4- Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica

Els mitjans de comunicació escrits han de donar un tractament periodístic professional a les informacions i han d’inserir espais d’opinió dels càrrecs electes, dels grups polítics, de tècnics especialitzats, de representants de les organitzacions de la societat civil i de les persones que hi vulguin intervenir. L’editorial ha de reflectir l’opinió de la publicació i no ha d’estar signat per l’alcalde o alcaldessa. En els mitjans audiovisuals s’ha de fomentar tertúlies i programes de debat plurals. A través d’Internet, s’han de promoure consultes populars, fòrums, etc., a més d’oferir solucions fàcils a problemes concrets i tràmits burocràtics.

 

5- Han de promoure les activitats de la societat civil i l’associacionisme

Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de potenciar l’associacionisme i la iniciativa social mitjançant la publicació o difusió de totes les activitats que realitzen les organitzacions de la societat civil, especialment a través de l’agenda d’activitats o d’altres formats informatius.

 

6- Han d’evitar el partidisme i la manca de professionalitat

Mitjançant un tractament contrastat i al més complet possible de les principals informacions, donant veu als diferents protagonistes, retent comptes de la gestió realitzada i fomentant la participació ciutadana. Els mitjans no es poden utilitzar com a eina de propaganda política del partit o la coalició que deté el poder.

 

7- Han de despertar l’interès de la ciutadania

Mitjançant la utilització d’un llenguatge clar, precís, respectuós amb la diversitat d’homes i dones de les diverses procedències i condicions socials que donen vida al municipi, a l’abast del gran públic, amb titulars entenedors i atractius. Han de generar procediments que afavoreixin la identificació i la implicació de la ciutadania en la informació i la participació democràtica.

 

8- Han d’estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris

Han de tenir professionals que rebin una remuneració adient a les tasques que realitzen i que disposin dels recursos tècnics necessaris, sempre respectant el Codi Deontològic que regeix la professió periodística.

 

9- Han de funcionar a través d’òrgans de gestió participatius

Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de funcionar amb estructures organitzatives –consells editorials o consells d’administració– que garanteixin la professionalitat de les persones que hi treballen i la participació del conjunt del consistori, de les organitzacions de la societat civil i de la ciutadania local.

 

10- S’han de gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada

municipi

Les institucions o organismes públics que gestionin els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de dissenyar plans municipals de comunicació a partir d’un diagnosi i una anàlisi de la situació comunicacional local i han de definir els objectius que s’han d’assolir establint els recursos humans i tècnics i les dotacions econòmiques necessaris, sempre d’acord amb les possibilitats i necessitats de cada municipi.

 

 Imatges relacionades

  • Pàgina d'inici de la web municipal

    Pàgina d'inici de la web municipal

Enllaços relacionats