Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dimecres, 14 de novembre

Mesures obligatòries per a la realització de fogueres de Sant Joan

19 de juny de 2006S'haurà de demanar autorització per fer una foguera abans del dia 15 de juny, per part de persona responsable que en tot cas haurà de ser major d'edat. Aquesta persona haurà d'indicar a la seva sol•licitud la seva adreça i telèfon/s de contacte.

La col•locació de la llenya no es podrà fer abans del dia 23 de juny, ni encendre-la abans de les 22 hores d'aquest dia.

La foguera haurà d'assentar-se damunt de terra o sorra. En el cas de terreny asfaltat o amb un altre tipus de paviment, s'haurà de cobrir abans amb una capa de terra de gruix entre 10cm i 25 cm.

Si la distància entre la foguera i les cases dels costats és igual o inferior als 15 metres, l'alçada d'aquesta no podrà excedir dels 1.50 metres. En el cas d'una distància superior, es podrà augmentar l'alçada de la foguera fins als 2 metres.

No es podrà col•locar la foguera per sota de cap tipus de xarxa elèctrica o telefònica.

La foguera haurà d'estar situada el més a prop possible d'una boca de rec o d'un hidrant contra incendis. Si no és així, caldrà que es disposi almenys de mànegues o bé d'un dipòsit d'aigua en quantitat suficient per poder sufocar una possible expansió del foc.

No s'han de cremar plàstics, pneumàtics ni cap altre material de combustió nociu i/o perillós (sprays de qualsevol tipus: pintures, llaunes, inflamables, etc. ...)

No es pot situar la foguera directament davant de la porta dels immobles.

Al final de l'acte les cendres hauran de restar degudament apagades.

En cas de perill d'incendi s'hauran de posar en contacte amb la Policia Local, telèfon 93 864 96 96 o amb el Serveis de Bombers, telèfon 085.