Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dimecres, 20 de març

L'Ajuntament exigeix a Telefònica que solucioni els problemes en l'accés a la telefonia i internet

29 de juny de 2012L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha rebut, a data d'avui, més d'una trentena de queixes per la interrupció temporal en el servei d'accés a internet i al servei de veu corresponent a la línia de telèfon fix.

 

Aquestes interrupcions es vénen produint des del passat 20 de juny, quan es van rebre les primeres queixes. Des d'aquell moment, l'OMIC es va posar en contacte amb Telefònica per tal de demanar informació de la situació i exigir una solució ràpida als problemes ocasionats a diferents barris de la població.

 

Segons la companyia, es tracta d'una vaga encoberta que està realitzant una de les companyies sub-contractades per l'empresa que realitzen les reparacions telefòniques. Aquesta empresa està impedint que d'altres puguin reparar els talls, però Telefònia ha explicat que està previst que tot quedi solucionat entre avui i demà, com a màxim.

 

De totes formes, des de l'OMIC s'informa als usuaris afectats que:

 

L’operador ha de compensar amb la devolució de l’import de la quota d’abonament i altres quotes fixes, prorratejades pel temps que duri la interrupció. A aquests efectes, l’operador està obligat a indemnitzar automàticament, en la factura corresponent al període immediat considerat, quan la interrupció del servei s’hagi produït de forma continua o discontínua i sigui superior a sis hores en horari de 8 a 22. A la factura s'hi ha de fer constar la data, la durada i el càlcul de la quantia de la compensació que us correspon.


Als efectes del dret a indemnització o compensació per la interrupció del servei d'accés a Internet, i per determinar-ne la quantia, quan un operador inclogui a la seva oferta la possibilitat de contractar conjuntament serveis de telefonia i altres serveis com el d'accés a Internet, pot indicar a l'oferta la part del preu que correspon a cada servei. Si no ho fa, es considera que el preu de cada un és el proporcional al de la seva contractació per separat. Si l'operador no comercialitza els serveis per separat, es considera que el preu corresponent al servei d'accés a Internet és el 50 per cent del preu total.

Com podeu reclamar?


Cal que comuniqueu els fets i les vostres peticions al vostre operador. Totes les empreses de telecomunicacions, d'acord amb el Codi de Consum de Catalunya, han d'oferir a la seva clientela un servei telefònic gratuït al qual es puguin adreçar per posar en coneixement de l'operador les eventuals incidències, esdeveniments i circumstàncies que afectin el funcionament normal de les relacions de consum i formular reclamacions sobre els serveis rebuts. Aquest servei s'ha de prestar de manera que l'usuari final tingui constància de les reclamacions. A aquests efectes, l'operador està obligat a comunicar a l'abonat el número de referència de les reclamacions, queixes, peticions o gestions. L'operador ha d'admetre, en tot cas, la via telefònica per a la presentació de reclamacions.


En quin termini l'establiment o l'empresa us ha de donar una resposta?

Com abans millor i, en qualsevol cas, en el termini d'1 MES des que heu presentat la queixa o reclamació

Formulada la reclamació, si no heu obtingut una resposta satisfactòria de l'operador en aquest termini, podeu presentar una queixa/reclamació/denúncia a un organisme de Consum.Imatges relacionades

  • Vista del municipi

    Vista del municipi