Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dimarts, 16 d'octubre

El Ple Municipal aprova de forma definitiva el pressupost per a l’exercici 2013

2 de gener de 2013El Ple Municipal Extraordinari i Urgent celebrat el 27 de desembre ha aprovat de forma definitiva el pressupost del consistori per a l’exercici 2013. L’aprovació definitiva del pressupost ha implicat la desestimació de les al·legacions presentades pel grup municipal de CiU. Els grups que formen part de l’equip de govern (PSC, ICV-EUiA i la Veu de Palau-solità i Plegamans) van votar a favor de l’aprovació definitiva, rebutjant les al·legacions, mentre que els grups de l’oposició (CiU, PP i ERC) van votar-hi en contra.

 

En definitiva, el pressupost de l’Ajuntament per al 2013 presenta un balanç equilibrat entre ingressos i despeses, xifrats ambdós conceptes en 16.229.511,30€. Aquesta xifra és un 3,39% inferior a la del pressupost del 2012, quan tant les despeses com els ingressos van tenir un valor de 16.798.517,64€. Si bé els comptes s’han aprovat definitivament al Ple Extraordinari del 27 de desembre, va ser al Ple Municipal Ordinari del 29 de novembre quan es va fer l’aprovació inicial, amb els vots a favor de l’equip de govern (PSC, ICV-EUiA i la Veu de Palau-solità i Plegamans), l’abstenció d’ERC i els vots en contra de CiU i PP.

 

En aquella sessió plenària hi va haver un ampli debat sobre els diferents capítols i partides dels comptes municipals previstos per al 2013. El Tinent d’Alcaldia d’Economia i Règim Intern, Joan Segrelles, va destacar que “és un pressupost ajustat que compleix les exigències que marca la legislació vigent quant a l’equilibri financer”. Per a Segrelles, els comptes aprovats per a l’any que ve “són austers, continguts en la despesa i moderats en les inversions”. I és que, segons l’equip de govern, s’han prioritzat aspectes com les ajudes socials i el manteniment i millora d’espais públics en aquells indrets que més ho necessiten. Tot plegat amb les limitacions que imposa la situació de crisi econòmica, la previsible disminució de transferències provinents d’altres administracions, els canvis legislatius que afecten a les hisendes locals i la pujada de l’IVA que encareix les contractacions externes que fa el consistori. Com a conclusió, Segrelles va posar en relleu que es tracta d’un pressupost “suat, treballat i consensuat”.

 

Pel que fa a la desestimació de les al·legacions presentades, Joan Segrelles va manifestar que un grup d’elles es rebutjaven “per no ajustar-se a la legislació vigent d’hisendes locals”. Pel que fa a la resta d’al·legacions, el regidor d’Economia va recordar que “és el govern municipal qui marca la voluntat política en el pressupost i no l’oposició”. Va afegir, pel que fa a la demanda de destinar més recursos a polítiques socials, que “el pressupost de 2013 recull un increment d’uns 70.000€”, respecte al del 2012 i en aquest aspecte. També es va mostrar sorprès per la demanda de destinar més recursos a les escoles bressol. El regidor va recordar al grup que presentava les al·legacions que és el govern de la Generalitat qui ha aplicat retallades en les aportacions que destina per plaça i any i que l’Ajuntament ha absorbit la major part del dèficit. A més a més va esmentar l’al·legació referent a la plusvàlua d’habitatges que siguin objecte d’una execució hipotecària. Segrelles va afirmar que no tenia sentit que s’eliminés aquest impost en aquests casos: “És innecessari crear un fons social quan és l’entitat financera qui ha de pagar aquest impost”.

 

El resum dels comptes aprovats per al 2013 és el següent:

 

 

ESTAT DE DESPESES
Despeses de personal  6.669.793,67€
Despeses béns corrents i serveis  6.355.673,35€
Despeses financeres  201.941,10€
Transferències corrents 756.717,56€
Inversions reals 1.309.792,63€
Actius financers 41.000,00€
Passius financers 894.592,99€
TOTAL DESPESES 16.229.511,30€

 

ESTAT D'INGRESSOS
Impostos directes 8.809.524,20€
Impostos indirectes 170.000,00€
Taxes i altres ingressos 2.618.440,71€
Transferències corrents 3.279.618,65€
Ingressos patrimonials 375.365,94€
Transferències de capital 55.561,80€
Actius financers 41.000,00€
Passius financers 880.000,00€
TOTAL INGRESSOS 16.229.511,30€

 Imatges relacionades

  • Ple Extraordinari i Urgent d'aprovació definitiva del pressupost 2013

    Ple Extraordinari i Urgent d'aprovació definitiva del pressupost 2013