Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
divendres, 17 d'agost

L'Ajuntament congela per al 2014 bona part dels impostos i taxes mentre d'altres pugen l'1,7%, l'IPC interanual registrat a l'agost

5 de novembre de 2013Fora d'aquests dos grans grups se situen altres taxes i impostos, com l'IBI o les relatives a les escoles bressol

 

El Ple Ordinari celebrat dijous 31 d'octubre, ha aprovat de forma provisional les ordenances fiscals per a l'any 2014 que va proposar l'equip de govern de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. L'aprovació provisional va tirar endavant amb el vot afirmatiu de les tres formacions del govern (PSC, ICV-EUiA i la Veu de Palau-solità i Plegamans), el vot negatiu de CiU i l'abstenció de PP i ERC. Ara s'obre un període de 30 dies per presentar-hi al·legacions, cosa que van anunciar que farien alguns dels grups de l'oposició.

 

El Tinent d'Alcaldia d'Economia i Règim Intern, Joan Segrelles, va ser l'encarregat d'exposar els canvis principals en algunes de les ordenances fiscals i la congelació de la gran majoria. Dins el debat mantingut al ple, Segrelles va manifestar: "Intentem minimitzar l'impacte fiscal, incrementar el mínim possible".

 

Bona part de les taxes i els impostos que augmenten ho faran l'1,7% respecte al 2013, que és l'IPC interanual registrat a Catalunya el mes d'agost. Aquest és el percentatge que pujaran, per exemple, les següents taxes: de recollida d'escombraries, d'entrada de vehicles -tant si és amb gual com sense-, d'ús del cementiri municipal i serveis funeraris, entre d’altres.

 

La llista de taxes i impostos que es congelen és força més llarga. Aquests són alguns dels exemples: Impost de béns rústics, IAE (Impost d'Activitats Econòmiques), ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres), Impost sobre l'increment del valor de terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), taxa de documents administratius, taxa per prestacions especials de la policia, taxa per l'aprofitament especial del domini públic, taxa per l'ús de locals i instal·lacions municipals, taxa de serveis culturals, taxa de l'escola d'adults, la taxa del ball de la gent gran, la taxa de teleassistència, taxa de tinença i captura d'animals domèstics, taxa per la utilització de la deixalleria, taxa d'autoritzacions sanitàries de funcionament.

 

Augments diferents a l'IPC

Entre els conceptes que pugen de forma diferent a l'IPC s'hi troba la taxa de subministrament d'aigua potable, que ho farà un 2%. "S'ha de pujar per l'increment del cost de l'aigua, si bé cal tenir present que l'Agència Catalana de l'Aigua amenaça amb pujar-lo un 7,2% cosa que, si així succeeix, deixarà en testimonial el 2% esmentat", va explicar Segrelles.

 

Pel que fa a l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, es modifiquen només els inclosos en dos epígrafs. Els vehicles de menys de 8 cavalls fiscals veuran incrementat l'impost un 0,08%. En canvi, pujarà un 0,09% per als vehicles d'entre 8 i 11,99 cavalls fiscals.

 

En el grup d'augments diferents a l'IPC cal incloure l'Impost de Béns Immobles (IBI). L'equip de govern ha aprovat al Ple Municipal la proposta de disminuir el tipus que fixa l'Ajuntament: del 0,537% al 0,500%. "És el mínim aplicable. No el podem baixar més, és el mínim històric, qualsevol altra bonificació seria irregular", va afirmar Segrelles abans d'apuntar la raó per la qual una part dels propietaris veuran incrementat l'IBI malgrat la rebaixa del tipus que fixa l'Ajuntament: "L'increment que experimentaran alguns immobles es deu a factors externs, a la llei del ministre Montoro de pujar el 6% als immobles que es troben per sobre de la mitjana del valor cadastral".

 

Efectivament en el rebut de l'IBI hi haurà una distinció remarcable per als immobles llur valor cadastral és inferior o superior a 104.000€, xifra que és la mitjana del valor cadastral dels immobles del municipi. Els que tenen un valor inferior veuran disminuït el rebut de l'IBI; en canvi, experimentaran una altra pujada els que tenen un valor superior. La raó d'aquesta diferència ve donada pel Reial Decret 20/2011 de 30 de desembre aprovat a finals de l'any 2011 pel govern estatal i que té vigència fins al 2015, un cop aprovada la pròrroga. Aquest decret obliga als ajuntaments a aplicar un multiplicador del 6% sobre els immobles amb un valor superior a la mitjana. Aproximadament, el 70% dels immobles del municipi tenen un valor cadastral inferior a la mitjana mentre que el del 30% restant és superior.

 

També cal esmentar com a cas especial les taxes per a l'ús de les escoles bressol municipals. Queda congelada la taxa per a la utilització del servei estàndard, però es modifiquen les que carreguen els serveis extensibles, que són els que es donen fora de l'horari habitual (de 9 a 13h i de 15 a 17h). "Pugen les taxes que es pagaran per fer ús dels serveis extensibles, fora de l'horari habitual de funcionament de les escoles bressol, degut a les retallades", va explicar el Tinent d'Alcaldia d'Educació i Cultura, Joan Carles Tinoco. "En fer l'estudi econòmic es va detectar que els serveis extensibles eren inusualment poc carregats pel que fa a les taxes i no ajudava a cobrir el cost del servei. Hem hagut d'ajustar-ho perquè l'extensible no pot ser igual o més barat que el servei estàndard", va explicar el regidor.

 

A més, i segons Tinoco, el canvi ha permès simplificar els diversos preus de les escoles bressol. "Hem passat de 8 preus diferents a 4; amb aquesta homogeneïtzació el servei ordinari costa 1,34€/hora; i l'extensible, 2,20€/hora", va quantificar en fer la mitjana. El regidor va exemplificar amb alguns dels canvis que això suposa: "En les excursions de mig dia, es passarà de 1,65€ a 2,50€; al cost de l'horari extensible del mes de juliol, per posar un altre exemple, passarà de 33 a 44€". Tinoco va afegir també que alguns dels canvis permeten "donar compliment a sol·licituds fetes per les AMPA en el sentit de millorar l'ús del servei extensible del matí i que s'han valorat positivament al darrer Consell Municipal d'Escoles Bressol, com el fraccionament d'hores d'entrada en el servei extensible del matí".

 

Hi ha també altres taxes i serveis que experimentaran modificacions en el redactat de les mateixes per adaptar-les als canvis normatius o per introduir variacions relatives als conceptes a mesurar. Per exemple, les taxes que cal pagar per instal·lar parades en motiu de la Festa Major es calcularan a partir dels metres quadrats que ocupin. També s'introdueixen canvis en el redactat i en els conceptes a quantificar en ordenances fiscals relatives a la prestació de serveis tècnics vinculats a l'urbanisme, entre altres exemples.

 Imatges relacionades

  • Façana de la Casa Consistorial, juliol del 2013

    Façana de la Casa Consistorial, juliol del 2013

  • El regidor Joan Segrelles, al centre, exposa al Ple Municipal la proposta d'ordenances fiscals per al 2014.

    El regidor Joan Segrelles, al centre, exposa al Ple Municipal la proposta d'ordenances fiscals per al 2014.