Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dimarts, 20 de novembre

L'Ajuntament aprova el pressupost del 2015 amb un import de 16,5 milions d'euros

2 de desembre de 2014Els comptes, equilibrats, representen un increment de l'1,4% respecte als del 2014 i generen un estalvi superior als 300.000€

 

L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha aprovat de forma provisional el pressupost municipal per a l'exercici 2015. Els comptes, equilibrats entre ingressos i despeses, sumen un import de 16.562.277,12€, xifra que representa un increment de 230.404,90€ (+1,4%) respecte al pressupost del 2014. Manté l'equilibri econòmic fixat pel govern de l'Estat (dèficit zero), en compliment de la llei d'estabilitat pressupostària. Genera, així mateix, un estalvi net de 325.771,15€, que es destina a cobrir part de les inversions. El pressupost del 2015 s'ha aprovat al Ple Municipal Ordinari del 27 de novembre, amb els 9 vots a favor de l'equip de govern (PSC, ICV-EUiA i la Veu de PsiP) i els 8 vots en contra de l'oposició (CiU, PP i ERC).

 

Joan Segrelles, Tinent d'Alcaldia d'Economia i Règim Intern, va destacar en presentar el pressupost al Ple que "són uns comptes encotillats i encaixats en la fèrria normativa imposada als ajuntaments pel govern estatal del PP". "Són normes restrictives i innecessàries en ajuntaments amb comptes sanejats com el de Palau-solità i Plegamans", va lamentar Segrelles. "Malgrat no ser una situació ideal, l'elaboració dels comptes ha estat una tasca motivadora per la il·lusió que generen els projectes que conté i per aconseguir fer inversions amb seny, amb l'objectiu de millorar el benestar dels nostres conciutadans", va afegir el regidor.

 

Entre els aspectes positius que es reflecteixen al pressupost, destaca la millora de la liquiditat respecte a l'exercici anterior. També ho és el fet que el termini de pagament de l'Ajuntament als seus proveïdors és inferior als 30 dies, complint així amb la normativa de morositat. També ho és el baix nivell d'endeutament del consistori (313,75€ per habitant) en comparació amb altres ajuntaments de l'entorn. És, per exemple, l'Ajuntament amb un endeutament més baix per habitant dels sis municipis que formen part de l'Associació Eix Riera de Caldes: Caldes de Montbui, la Llagosta, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat.

 

Pel que fa a les dificultats per elaborar els comptes, es destaca l'estancament dels ingressos, les normatives estatals i autonòmiques que estableixen retallades i limitacions en matèria pressupostària, l'agreujament del retard en els pagaments que altres administracions han de satisfer a l'Ajuntament i l'augment de peticions de fraccionament dels deures fiscals per part dels contribuents. La combinació d'aquestes dificultats unides al compliment per part del consistori dels pagaments als proveïdors en un termini màxim de 30 dies, d'acord amb la normativa de morositat, obliga a recórrer a fonts de finançament a curt termini per cobrir els desfasaments en tresoreria.

 

La classificació de les despeses previstes al pressupost, per funcions, és la següent:

 

DESPESES PRESSUPOST 2015, PER FUNCIONS

Grup

Funcions

Import

%

Serveis Públics Bàsics

Seguretat, urbanisme, via pública, serveis generals, medi ambient

8.156.531,35€

49,25%

Producció béns públics preferents

Sanitat, educació, escoles bressol, cultura, festes, esports

3.465.805,44€

20,93%

Actuacions generals

Administració general, financera i tributària, òrgans de govern, padró, estadístiques

2.338.971,63€

14,12%

Deute públic

Amortització, interessos i despeses financeres

1.120.152,63€

6,76%

Protecció i promoció social

Serveis socials, foment de l'ocupació

871.369,29€

5,26%

Actuacions de caràcter econòmic

Indústria, comerç, turisme, fires, mercats, transport públic, telecomunicacions, societat de la informació

609.446,78€

3,68%

 

El resum del pressupost de l'exercici 2015, per capítols, és el següent:

 

DESPESES

Euros

1  Despeses de personal

6.515.234,07

2  Despeses en béns corrents i serveis

6.929.082,16

3  Despeses financeres

183.700,64

4  Transferències corrents

658.475,31

5  Fons de contingència i altres imprevistos

87.000,00

6  Inversions reals

1.221.332,95

8  Actius financers

31.000,00

9  Passius financers

936.451,99

TOTAL  DESPESES

16.562.277,12

INGRESSOS

Euros

1  Impostos directes

8.905.155,17

2  Impostos indirectes

170.000,00

3  Taxes i altres ingressos

2.461.826,44

4  Transferències corrents

3.734.021,41

5  Ingressos patrimonials

364.712,30

7  Transferències de capital

15.561,80

8  Actius financers

31.000,00

9  Passius financers

880.000,00

TOTAL  INGRESSOS

16.562.277,12

 Imatges relacionades

  • Façana de la Casa Consistorial

    Façana de la Casa Consistorial

Enllaços relacionats