Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dimarts, 25 de setembre

Sabotatge a un armari de connexions de Telefónica que dóna servei a uns 600 abonats de diverses companyies

7 de maig de 2015L'Ajuntament ha posat el cas en coneixement dels Mossos d'Esquadra perquè es tracta d'un servei bàsic i vital en casos d'emergència

 

Els usuaris afectats han de sol·licitar el número d'incidència a la seva companyia per reclamar compensacions

 

Aquest matí s'ha descobert un sabotatge en un dels armaris de connexions que Telefónica té a Palau-solità i Plegamans i que està ubicat al carrer Sant Roc, molt a prop de l'Escola Palau. En aquest armari s'hi connecten les línies fixes de veu i dades (Internet) d'uns 600 abonats de bona part dels barris del nord del municipi, com la Pineda, Sant Roc o el Carrer de Dalt, entre altres. Amb tot, des de l'Ajuntament es desconeix el nombre exacte d'usuaris que s'han quedat sense aquests serveis ja que alguns cables no han estat danyats. Si bé l'armari de connexions és de Telefónica, els afectats poden ser clients de qualsevol companyia de telecomunicacions, ja que Telefónica proporciona la infraestructura a altres operadores. En principi, el sabotatge no afecta a les línies mòbils ni a Internet via satèl·lit.

 

Des que els Serveis Tècnics de l'Ajuntament han tingut coneixement del sabotatge, aquest matí, el consistori ha fet diverses gestions al respecte. L'Alcaldessa Teresa Padrós s'ha posat en contacte amb Teléfonica per sol·licitar que es reparin les línies afectades el més aviat possible. A més, l'Ajuntament ha posat el sabotatge en coneixement dels Mossos d'Esquadra, indicant danys i estralls i amb l'agreujant d'afectar serveis públics. David Abascal, Tinent d'Alcaldia de Comunicació i Atenció Ciutadana, manifesta que "es tracta d'un delicte molt greu perquè afecta a un servei d'una importància vital". El regidor concreta que, més enllà dels perjudicis que pot causar a usuaris i empreses, "hi ha persones, especialment gent gran o discapacitats, que s'hi poden jugar la vida si necessiten el socors dels serveis d'emergències". "No tothom té mòbil ni té per què tenir-lo", afegeix.

 

Se sospita que els sabotatge té a veure amb la vaga i el conflicte laboral que enfronta treballadors amb empreses subcontractades per Telefònica i amb la pròpia multinacional de telecomunicacions. Fa un parell de setmanes un altre sabotatge va deixar sense servei a usuaris de barris i polígons situats al sud del municipi. "Si el sabotatge té a veure amb aquest conflicte, m'agradaria dir a les persones que l'han fet que, tot i que molts ens solidaritzem amb ells i compartim les seves reivindicacions, siguin conscients que amb aquestes accions posen en risc la vida de persones que en un moment donat poden necessitar una assistència immediata", assenyala Abascal.

 

De fet, aquest sabotatge ha deixat sense servei a usuaris de Teleassistència, que es presta amb un aparell que duen penjat al coll persones grans o discapacitades i que els permet demanar ajuda als serveis d'emergència amb el simple gest de prémer un botó. Aquest aparell funciona a través de la línia fixa de telèfon. Des de l'Ajuntament ja s'ha atès un cas d'un matrimoni de persones grans i amb diverses malalties que s'han quedat sense Teleassistència a causa del sabotatge. Si hi ha més persones usuàries de la Teleassistència que s'han quedat sense servei, es poden posar en contacte amb Serveis Socials (c. Anselm Clavé, 11. Tel.: 93.864.30.12) o el Servei d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (pl. de la Vila, 1. Tel.: 93.864.80.56) per comunicar-ho i buscar una alternativa perquè puguin ser ateses en cas d'emergència.


Compensacions

Des de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es recorda que les persones i empreses afectades tenen dret a rebre una compensació de l'empresa operadora per manca del servei. Es pot acudir a l'OMIC i al Servei d'Atenció Ciutadana per demanar assessorament.

 

Com reclamar

Cal que comuniqueu l'avaria i les vostres peticions al vostre operador. És imprescindible anotar el número de referència per reclamar la compensació. Totes les empreses de telecomunicacions, d'acord amb el Codi de Consum de Catalunya, han d'oferir a la seva clientela un servei telefònic gratuït al qual es puguin adreçar per posar en coneixement de l'operador les eventuals incidències, esdeveniments i circumstàncies que afectin el funcionament normal de les relacions de consum i formular reclamacions sobre els serveis rebuts. Aquest servei s'ha de prestar de manera que l'usuari final tingui constància de les reclamacions. A aquests efectes, l'operador està obligat a comunicar a l'abonat el número de referència de les reclamacions, queixes, peticions o gestions. L'operador ha d'admetre, en tot cas, la via telefònica per a la presentació de reclamacions.

 

L'establiment o l'empresa us ha de donar una resposta com abans millor i, en qualsevol cas, en el termini d'un mes des que heu presentat la queixa o reclamació. Formulada la reclamació, si no heu obtingut una resposta satisfactòria de l'operador en aquest termini, podeu presentar una queixa/reclamació/denúncia a un Organisme de Consum.

 

Servei de veu

L'operador està obligat a indemnitzar-vos almenys amb una quantitat que es determina a partir del temps en què la línia va estar interrompuda i de la mitjana de consum dels darrers tres mesos. Si la quantitat resultant és superior a 1 euro, la compensació es realitzarà automàticament a la factura següent. En interrupcions per causes de força major, l'operador s'ha de limitar a compensar automàticament l'abonat amb la devolució de l'import de la quota d'abonament i d'altres independents del tràfic, prorratejat pel temps que hagi durat la interrupció. El contracte d'abonament del servei telefònic ha de recollir els termes i les condicions en què s'ha de donar compliment a aquesta obligació.


Connexió a Internet

L'operador us ha de compensar amb la devolució de l'import de la quota d'abonament i altres quotes fixes, prorratejades pel temps que hagi durat la interrupció. A aquests efectes, l'operador està obligat a indemnitzar-vos automàticament , en la factura corresponent al període immediat al considerat, quan la interrupció del servei s'hagi produït de forma contínua o discontínua i sigui superior a sis hores en horari de 8 a 22. A la factura s'hi ha de fer constar la data, la durada i el càlcul de la quantia de la compensació que us correspon.

 

Als efectes del dret a indemnització o compensació per la interrupció del servei d'accés a Internet, i per determinar-ne la quantia, quan un operador inclogui a la seva oferta la possibilitat de contractar conjuntament serveis de telefonia i altres serveis com el d'accés a Internet, pot indicar a l'oferta la part del preu que correspon a cada servei. Si no ho fa, es considera que el preu de cada un és el proporcional al de la seva contractació per separat. Si l'operador no comercialitza els serveis per separat, es considera que el preu corresponent al servei d'accés a Internet és el 50 per cent del preu total.Imatges relacionades

  • L'armari de connexions sabotejat a principis de maig es troba al c. Sant Roc, molt a prop de l'Escola Palau.

    L'armari de connexions sabotejat a principis de maig es troba al c. Sant Roc, molt a prop de l'Escola Palau.

  • Interior de l'armari de connexions sabotejat i amb els cables tallats.

    Interior de l'armari de connexions sabotejat i amb els cables tallats.