Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dimarts, 16 d'octubre

L'EQUIP DE GOVERN EXPOSA A LA CIUTADANIA L'ESTAT ACTUAL DEL POUM

5 de febrer de 2008El passat dilluns dia 4 de gener, la Masia de Can Cortès va ser l'escenari de la presentació per part de l'equip de govern de l'estat del Pla d'ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Palau-solità i Plegamans. Una sessió informativa que tenia per objectiu tranquil•litzar a la ciutadania i exposar de forma clara quin és l'estat del POUM, què és el que s'ha fet fins ara i què es farà per tal que sigui aprovat definitivament el més aviat possible.

Des de l'arribada de l'actual equip de govern, un equip tècnic encapçalat pel regidor d'urbanisme Josep Mª Serravinyals i l'arquitecte Santi Beltran han analitzat quines són les deficiències de l'actual POUM.

De l'anàlisi fet pel coordinador del POUM se'n desprèn que alguns dels informes fets pels departaments de la Generalitat comportaran modificacions substancials i per tant s'hauran de dur a terme tasques addicionals per al seu desenvolupament. Un informe tècnic elaborat per la Direcció General de Promoció de l'Habitatge del mes de gener de 2008 obliga a modificar certs aspectes del POUM aprovat inicialment el juny de 2006. Aquest informe posa de manifest que si s'hagués tirat endavant el POUM, avui en dia encara no estaria definitivament aprovat encara que s'hagués aprovat al febrer de 2007.

L'equip tècnic que ha analitzat el POUM també ha detectat altres irregularitats que dificulten l'aprovació del POUM: La base cartogràfica utilitzada per elaborar els diferents mapes és d'abans del 1996 (quan encara no era digitalitzada), la falla geològica està poc documentada i les fitxes dels sectors són incomplertes i contradictòries fet que mostra que la normativa s'ha seguit amb molt poc rigor. Tanmateix, des de l'àrea d'urbanisme es posa de manifest que hi ha zones inundables poc documentades, el catàleg de patrimoni és poc rigorós i incomplert, les franges contra incendis no s'indiquen i els límits del municipi han estat modificats.

L'equip de govern tindrà en compte les demandes dels ciutadans (enquesta, jornades de participació i al•legacions rebudes), modificarà el projecte en base a les demandes dels diferents departaments de la Generalitat i es tutelarà sota la Direcció General d'Urbanisme per agilitzar la seva posterior aprovació.Un cop fetes les modificacions, es farà l'aprovació inicial per l'Ajuntament, es posarà a exposició pública, hi haurà un període d'estimació d'al•legacions, es farà l'aprovació provisional per l'Ajuntament i s'enviarà a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona. Tot seguit, es retornarà a l'ajuntament per introduir els canvis pertinents, fent una aprovació de text refós per l'ajuntament i s'aprovarà definitivament.

Més de 150 persones van assistir a l'acte de presentació a càrrec del regidor d'urbanisme Josep Mª Serravinyals i l'alcaldessa de Palau Mercè Pla.

És previst que en pocs dies es torni a organitzar una nova sessió per tal de tornar a exposar la situació al ciutadania.
Imatge


Imatges relacionades