Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dimarts, 25 de setembre

El ple acorda per unanimitat una moció per a l'aprovació immediata de la llei dels drets de les dones per l'eradicació de la violència masclista

1 de desembre de 2006El ple de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans celebrat el 30 de novembre, va acordar per unanimitat una moció per a l'aprovació immediata de la llei dels drets de les dones per l'eradicació de la violència masclista.

La moció aprovada és la següent:

Atès que el 25 de novembre, des de l'any 1981, es celebra el Dia Internacional contra la Violència envers les Dones.

Atès que l'Estatut de Catalunya aprovat en referèndum el passat 18 de juliol diu que totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació, maltractaments i de tota mena de discriminació (Capítol I. Article 19. Drets de les dones).
Atès que l'Estatut de Catalunya obliga que les polítiques públiques han de garantir l'abordatge integral de totes les formes de violència contra les dones. (Capítol V, Art 41. Perspectiva de Gènere).

Atès que el compromís per a l'eradicació de la violència de gènere contemplat en el Pacte del Tinell s'ha dut a terme en el període 2003-2006 amb un paper clau, i absolutament nou, de l'Institut Català de les Dones.

Atès que el Pla Integral per a la Prevenció i l'Eradicació de les Violències Masclistes amb els objectius, les mesures i la dotació de pressupost de tots els departaments implicats, i amb la participació de diferents grups de dones, tant en l'elaboració com en l'avaluació, ha estat una passa històrica.

Atès que l'avantprojecte de Llei dels Drets de les Dones per l'eradicació de la violència masclista és una llei profundament innovadora que aborda de forma molt àmplia la violència vers les dones i amb un caire profundament transformador. Entre d'altres aspectes adopta la perspectiva dels drets de les dones fugint d'un punt de vista assistencial o individualitzat de la problemàtica. En segon lloc, amplia la noció de violència masclista; aquesta llei reconeix no una, sinó moltes violències sexistes, que es poden produir de forma física, psíquica, sexual o econòmica. Inclou fenòmens com l'assetjament sexual, la violació o la mutilació genital femenina. En tercer lloc, no exigeix la denúncia penal per a la protecció dels drets. En quart lloc, ordena els recursos necessaris i les competències tot reconeixent la dels ens locals i apuntant les necessitats econòmiques per dur a terme les polítiques i en darrer lloc cal dir que realitza un reconeixement de les entitats i grups de dones, com a agents claus en aquesta eradicació, en el passat, i en el futur.

Atès aquests antecedents, es proposa l'adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Sol•licitar l'aprovació al Govern de la Generalitat de Catalunya i la tramitació immediata al Parlament de Catalunya de l'avantprojecte de Llei dels Drets de les Dones per l'eradicació de la violència masclista.

SEGON.- Continuar impulsant des de l'ajuntament amb la participació de les entitats totes aquelles mesures informatives, preventives, protectores i propositives envers l'eradicació de la violència de gènere com a administració més propera a la ciutadania.

TERCER.- Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l'Institut Català de les Dones i a les entitats locals.


Imatges relacionades

  • Palau diu no a la violència contra les dones

    Palau diu no a la violència contra les dones