Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dimecres, 16 de gener

Pròrroga de llicència d'obres

Descripció

Les persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d’acabament de les obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Urbanisme i Habitatge


Classificació temàtica
Obres


Qui el pot demanar
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da. Si aquesta delega en un representant, a més de les dades del titular s'han d'indicar les dades corresponents al representant.


Internet

Observacions
Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital.


Tramitar


Telèfon

Observacions
L'Atenció telefònica es farà desde l'àrea de Serveis Tècnics d'Urbanisme


Telèfon
93 864 80 56


Horari d´atenció

De dilluns a divendres de 10:00h a 13:00h


Presencial

Observacions
Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament


On es fa

A les oficines d'Atenció Ciutadana. Adreça:Plaça de la Vila, 1


Període de l'any en que es pot demanar
Amb anterioritat a la finalització dels terminis previstos per a l'inici de les obres o per a l'acabament de les obres.


Termini de la sol·licitut
Amb anterioritat a la finalització dels terminis previstos per a l'inici de les obres o per a l'acabament de les obres.


Requisits previs
 • Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
 • S'ha de sol·licitar abans que caduqui la llicència.

Preu / Taxa
Segons ordenances fiscals municipals


Documentació a aportar
 • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • Fotocòpia de la llicència d'obres que es vol prorrogar.
 • Certificat del tècnic de les obres expressant l'estat de les obres i indicant el percentatge d'obra executat (Memòria de l'estat de l'obra).

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica


Normativa
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Termini de resolució

El termini legal de resposta és d'un mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.


Silenci administratiu
No opera


Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Informació actualitzada el dia 14/05/2018