Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dijous, 18 d'abril

Sol·licitud devolució de garantia d'obres i fiançes

Descripció

Devolució de la quantitat, en concepte de garanties davant l'Ajuntament, a què es condiciona l'eficàcia d'una llicència d'obres.


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Urbanisme i Habitatge


Classificació temàtica
Urbanisme


Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica, interessada en la devolució de les garanties i fiances dipositades en les obres realitzades sota llicència urbanística dins del terme municipal, o el seu representant legal.
En cas d’haver representant, caldrà acreditar la representació mitjançant la presentació de l’escriptura de poder, o per qualsevol altre mitjà admès en dret.


Internet

Observacions
Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital.


Tramitar


Telèfon

Observacions
Àrea de Serveis Tècnics d'urbanisme


Telèfon
93 864 80 56


Horari d´atenció

De dilluns a divendres de 10 a 13 h.


Presencial

Observacions
Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament


On es fa

A les oficines d'Atenció Ciutadana. Adreça: Plaça de la Vila, 1


Període de l'any en que es pot demanar
Durant tot l'any


Termini de la sol·licitut
Un cop finalitzada l'obra


Requisits previs

Haver constituït la fiança i disposar de la documentació que es requereix


Preu / Taxa
Sense cost


Documentació a aportar

Cal aportar la documentació següent:

  • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi. En el cas de la tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.
  • Certificació del facultatiu director que acrediti el finiment de les obres.

 

En el cas de gestió de residus:

 

  • Justificació documental de la correcta gestió dels residus (runes i terres).
  • Fotografies de no afectació de la via pública

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Full de sol.licitud de devolució de garantia i fiances


Normativa

Termini de resolució

El període màxim és de tres mesos en caràcter general.


Silenci administratiu
Transcorregut el termini de tres mesos (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es desestimarà (silenci negatiu).


Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Informació actualitzada el dia 02/04/2019