Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dissabte, 16 de febrer

Sol·licitud d'adhesió a l'arbitratge de consum (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor)

Descripció

L'adhesió d'una empresa al sistema arbitral de consum és un signe de compromís i de qualitat dels seus productes i serveis envers els clients. L'adhesió es fa a través d'una Junta Arbitral de Consum i es fa patent per mitjà d'un distintiu oficial d'adhesió.


Els empresaris adherits al sistema arbitral de consum han d'informar les persones consumidores de manera clara de llur adhesió a l'arbitratge exhibint l'esmentat distintiu.


L'adhesió es publica al Diari Oficial que correspongui a l'àmbit territorial de la Junta Arbitral de Consum competent i, entre d'altres avantatges, pot ser un criteri de valoració positiva per a la tramitació de subvencions i ajuts atorgats per les administracions públiques.


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Consum


Classificació temàtica
Consum


Qui el pot demanar
Totes les empreses i professionals del municipi que prestin serveis a persones consumidores i usuàries.


Internet

Observacions
Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.
Aquest tràmit es realitza mitjançant la instància genèrica, adjunteu a la sol·licitud la documentació necessària


Tramitar 

 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Adhesio-al-sistema-arbitral-del-consum (Tràmit telemàtic directe Generalitat)


Presencial

Observacions
Per correu ordinari, a les oficines del SAC, de forma presencial a l'OMIC


On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 10 a 14h

 

OMIC (Informació al Consumidor)
Plaça de la Vila, 1
c/e: omic@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h


Període de l'any en que es pot demanar
Durant tot l'any


Termini de la sol·licitut
No n'hi ha


Requisits previs
  • Ésser una empresa ubicada al municipi

Preu / Taxa
Gratuït


Documentació a aportar

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Sol.licitud d'adhesió a l'arbitratge de consum (empreses - adjunteu aquest imprès a la instància genèrica per tramitar presencialment o per correu)

Instància Genèrica 


Normativa
  • Llei 22/2010 de 20 de juliol de 2010, del Codi de Consum de Catalunya i altres normatives especifiques

Termini de resolució
  • Depèn del cas.

Silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.


Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment adminsitratiu


Altra informació d'interès

L'OMIC deriva el cas a la Junta Arbitral de Consum compentent

 

INFORMACIO:


Les empreses tenen una necessitat de millora per tal de poder estimular i conservar la fidelitat del client, ja que un client descontent genera una cadena de clients insatisfets, que pot comportar perjudicis en l’activitat empresarial. Davant d'aquest fet, l’adhesió a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya dóna una imatge de seriositat, credibilitat i professionalitat que consolida l’actitud del client envers l'empresa adherida.


L’adhesió a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya es fa patent per mitjà d’un distintiu oficial d’adhesió, que pot ser col•locat en un lloc destacat de l’establiment i ser usat en la publicitat, factures i documentació de l'empresa. Aquest distintiu representa un signe de confiança i un avantatge competitiu, que posa de manifest un plus de servei i un factor de qualitat i de professionalitat.


L’arbitratge i el sector públic


Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 22/2010 del Codi de Consum de Catalunya cal tenir present les següents mesures:

  • Les empreses públiques sotmeses al dret privat han d’establir necessàriament, en les condicions generals de contractació i en els contractes amb les persones consumidores, clàusules d’adhesió o de compromís a l’arbitratge de consum per a la resolució dels conflictes i les reclamacions derivats de la prestació dels serveis. 
  • S’ha de promoure que les entitats o empreses privades que gestionen serveis públics, serveis d’interès general o serveis universals en règim de concessió incloguin en els plecs de condicions l’obligació que en els contractes amb persones consumidores es prevegi l’adhesió a l’arbitratge de consum. 
  •  Les administracions públiques catalanes han de tenir en compte l’adhesió a l’arbitratge de consum en l’atorgament d’ajuts i subvencions a les empreses i els establiments que ofereixin béns o serveis a les persones consumidores.

Informació actualitzada el dia 14/05/2018