Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
divendres, 19 d'abril

Sol·licitud de matriculació a l'Escola Bressol

Descripció

Iniciar els tràmits que siguin necessaris per fer efectiu el dret a obtenir una plaça en algun dels cursos que oferta l'escola bressol.

 


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Escoles Bressol


Classificació temàtica
Educació


Qui el pot demanar
'Famílies amb infants de 4 mesos a 3 anys o els seus representants legals que han estat admesos després de la preinscripció i que figuren en la llista definitiva d'alumnes que opten a matriculació en el centre docent.


Internet

Observacions
Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.


Tramitar


Presencial

Observacions
Entregar documentació a:


On es fa

Escola Bressol el Sol
C/Sant Joan, s/n
T.938649674
c/e: ebsol@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 12 i de 15 a 17h

T.938649674

 

Escola Bressol Patufet
C/Sant Miquel, s/n
T.938645853
c/e: ebpatufet@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 12 i de 15 a 17h

T.938645853


Període de l'any en que es pot demanar
'Normalment a principis del mes de juny.El Departament d'ensenyament publica les dates concretes durant el mes d'abril.


Termini de la sol·licitut
El que es determina pel calendari anual de matriculacions


Requisits previs

Haber sol.licitat i obtingut la plaça mitjançant la preinscripció.


Preu / Taxa
Segons el que estableixen les ordenances fiscals municipals de cada any.


Documentació a aportar
 • 3 fotos carnet de l'alumne.
 • 2 fotos 9x13cm de l'alumne.
 • Fotocòpia del rebut d'ingrés de l'import de la matrícula en el compte bancari establert a l'efecte.
 • Autorització bancària pels rebuts de l'escola bressol
 • Carta de compromís Escola Bressol Patufet
 • Carta de compromís Escola Bressol el Sol

 

Altres documents a aportar a l'inici de curs:

 • Autorització per l'administració d'antitèrmic
 • Autorització d'assistència mèdica dins l'horari escolar
 • Autorització d'imatge
 • Autorització sortides per Palau-solità i Plegamans (Escola Bressol Patufet - Grup 2-3 anys)
 • Document de normes sanitàries

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància genèrica

Autorització per l'administració d'antitèrmic

Autorització per administració de medicaments

Autorització d'assistència mèdica dins l'horari escolar

Protocol d'accidents

Autorització domiciliació rebuts escola bressol

Autorització drets d'imatge

Autorització sortides per Palau-solità i Plegmans (Escola Bressol Patufet - Grup 2-3 anys)

Document de normes sanitàries

 


Normativa
 • Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei de l'escola bressol.
 • Reglament de Regim Intern Escoles Bressol
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de primer cicle de l’educació infantil
 • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació.
 • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
 • Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.
 • Llei orgànica de 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Termini de resolució

1 setmana des del moment de la matriculació.


Silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit, no es contempla.


Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Altra informació d'interès

En el moment de fer efectiva la matriculació s'informa a les families sobre la normativa del centre docent i es dóna data per a realitzar una entrevista amb l'educadora responsable del curs en el que l'alumne/a ha quedat inscrit/a.

 

 

 


Informació actualitzada el dia 02/04/2019