Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dijous, 18 d'abril

Baixa i modificació al cens d'animals de companyia

Descripció

Iniciar els tràmits que siguin necessaris per donar de baixa un gat, gos o fura en el registre municipal d'animals de companyia.


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Salut Pública i Sanitat


Classificació temàtica
Animals


Qui el pot demanar
Qualsevol persona propietària d'un animal censat


Internet

Observacions
Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.
Aquest tràmit es realitza mitjançant la instància genèrica, adjunteu a la sol·licitud la documentació necessària.


Tramitar


Presencial

Observacions
Per més informació demaneu pels serveis tècnics de Salut Pública


On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 10 a 14h

T. 93 864 80 56


Període de l'any en que es pot demanar
Durant tot l'any


Termini de la sol·licitut
Durant tot l'any


Requisits previs

No n'hi ha


Preu / Taxa
No s'ha de pagar cap preu


Documentació a aportar

Si es modifiquen les dades de domicili de l'animal, l'Ajuntament consultarà les dades del padró municipal, prèvia autorització de l'interessat inclosa al formulari de sol.licitud.

 

Si el motiu de la baixa en el cens és la defunció de l'animal:

 • Certificat veterinari de defunció de l’animal o document acreditatiu de la baixa.

Si es canvia el titular de l'animal:

 • Document original acreditatiu del canvi de titular del microxip.

En cas de pèrdua o desaparició:

 • Denúncia formulada davant la policia on hi constin les dades del gos i del propietari.

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica


Normativa
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
 • Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Reial Decret 287/2002, de 22 de març de 2002, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre de 1999, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.
 • Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Llei 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de tinença d'animals potencialment perillosos.
 • Decret 6/1999, de 26 de gener, de condicions de manteniment d’animals de companyia.
 • Decret 328/1998, de 24 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre identificació i registre d’animals de companyia.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
 • Ordenança municipal de tinença d'animals.

Termini de resolució

No es contempla un termini preestablert


Silenci administratiu
No opera


Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Informació actualitzada el dia 14/05/2018