Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dimarts, 19 de març

Sol·licitud de concessió de nínxol

Descripció

Iniciar els tràmits que siguin necessaris per a que l'ajuntament valori la posssibilitat de concedir a la persona sol·licitant la concessió d'un nínxol per un mínim de 2 anys i un màxim de 50 anys.


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Serveis Adminsitratius


Classificació temàtica
Atenció a la ciutadania


Qui el pot demanar
'En la petició de concessió de dret funerari la persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.
En la retrocessió o renúncia de la concessió de dret funerari, duplicat de títol de dret funerari i en la pròrroga de concessió de dret funerari, la persona titular del dret funerari o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da. En la transmissió de la concessió de dret funerari:
- Per a transmissions inter-vivos, la persona titular del dret funerari o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.
- Per a transmissions mortis-causa, la persona que hereta el dret funerari o aquella que el titular hagués designat com a beneficiària o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.


Internet

Observacions
Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital. Adjunteu els impresos i/o documents necessaris


Tramitar


Presencial

Observacions
A les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana, tant de forma presencial com per correu ordinari


On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h


Període de l'any en que es pot demanar
Durant tot l'any


Termini de la sol·licitut
No n'hi ha


Requisits previs

No cal complir cap requisit específic


Preu / Taxa
Segons ordenança fiscal núm. 11 vigent.
Taxa de cementiri municipal.


Documentació a aportar

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Model d'instància específica cementiri


Normativa

Termini de resolució

3 mesos


Silenci administratiu
Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada.


Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Informació actualitzada el dia 14/05/2018