Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dilluns, 21 de setembre

Sol·licitud d'ajuts econòmics puntuals i d'urgència

Descripció

Sol.licitud de subvenció econòmica puntual o d'urgència per atendre necessitats bàsiques de subsistència com l'alimentació, l'allotjament, els subministres.....etc.


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Serveis Socials


Classificació temàtica
Ciutadania


Qui el pot demanar
Persones empadronades al municipi


Internet

Observacions
Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.
Adjunteu a la sol·licitud la documentació requerida.


Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions
OAC Área de Serveis Socials


On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 93 864 30 12
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

 


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
En qualsevol moment de l'any


Requisits previs

Valoració en aplicació del barem aprovat per Junta de Govern Local.


Preu / Taxa
Gratuït


Documentació a aportar
 • Fotocopia del DNI

 • Fotocòpia del Certificat de l'INEM indicant si es cobra o no quelcom tipus de prestació.                                                                                  

 • Certificat de l'INSS si es cobra o no subsidis, prestacions, pensions...

 • Fotocòpia declaració de la renda i/o fotocòpia de la nómina o justificant actualitzat que acrediti els ingressos de cada membre de la unitat familiar.

   

 • En cas de separació o divorci, sentència i  justificant de la pensió alimentària si s'escau. 

 • Certificat de bèns de tots els membres.

 • Rebut de la hipoteca o lloguer de la vivenda.

 • Rebut del/s subministre/s o del pressupost i/o factura el qual demana la subvenció i/o l'avís de tall si s'escau.

 • Declaració jurada d'ingressos no declarats, si s'escau. 

 • Volant de convivència.

   

 • Certificat dels moviments bancaris dels últims sis mesos de tots els comptes bancaris de tots els membres de la família. 

 • Certificat mèdic, si s'escau.    

 • Sol.licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tesoreria de l'Ajuntament.

 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància Genèrica (descarreguin l'imprès per a la tramitació presencial)

Sol.licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de l'Ajuntament (adjuntin l'imprès a la sol.licitud)


Normativa

Barem de puntuació sòcio-econòmic regulat i aprovat per Junta de Govern Local


Termini de resolució

2 mesos


Silenci administratiu
No opera


Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Altra informació d'interès

Cal concertar entrevsita amb la tècnica referent que farà una valoració sòcio-econòmica de la situació.


Informació actualitzada el dia 03/03/2020