Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
divendres, 17 d'agost

Serveis i prestacions de suport a les persones amb dependència

Descripció

Tràmits relacionats amb informació, orientació i assessorament dels serveis i prestacions de la Llei d'Autonomia Personal i de l'Atenció de les persones en situació de dependència així com el circuït per accedir als diferents recursos, serveis i prestacions que ofereix:  Centres de dia, Residències assitides, prestacions econòmiques, serveis d'atenció domiciliària i prestacions tecnològiques.

 

Si voleu ampliar la informació sobre els serveis i prestacions de suport a les persones amb dependència, si us plau, cliqueu aquí.


Organisme competent / responsable
Departmanet de Treball, Afers Social i Families de la Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal del Vallès Occidental i Ajuntament


Àrea tramitadora
Departmanet de Treball, Afers Social i Families de la Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal del Vallès Occidental i Ajuntament


Classificació temàtica
Persones amb dependència


Qui el pot demanar
Qualsevol persona


Internet

Observacions
Per iniciar el tràmit de forma telemática amb l'Ajuntament, ompliu el formulari i adjunteu la documentació necessària. Per tramitar es requereix certificat digital vàlid.


Tramitar 

 

Si voleu tramitar directament amb la Generalitat, cliqueu aquí.


Presencial

Observacions
OAC Área de Serveis Socials


On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 938643012
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h


Període de l'any en que es pot demanar
Qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
Qualsevol moment de l'any


Requisits previs

Haver assistit a un reunió per a valoració sòcio-econòmica per part de la tècnica referent de l'àrea de serveis socials.


Preu / Taxa
No subjecte a pagament


Documentació a aportar
 • Dades bancàries. 
 • Original i fotocòpia compulsada  del DNI de la persona sol.licitant. 
 • Acreditació de la representació legal per la qual s'actua. 
 • Original i fotocòpia compulsada del DNI de la persona representant legal, si s'escau, que haurà d'estar vigent.
 • Fotocòpia de la resolució judicial, en cas d'incapacitació i acta d'acceptació de tutela que ho acrediti. 
 • Certificat històric d'empadronament que justifiqui 5 anys de residència en territori espanyol, dels quals 2 anys han de ser immediatament anterios a la data de presentació d'aquesta sol.l.icitud, en cas que aquest períodes de residència no quedin acreditats a Catalunya. Per als menors de cinc anys el període de residència s'exigeix a qui exerceixi la seva guarda i custòdia.  
 • Informe de salut segons model de la sol.licitud.
 • En cas de persona amb discapacitat que hagi estat valorada a Catalunya, fotocòpia del certificat de persona amb discapacitat amb barem de necessitat de tercera persona.
 • En cas de persona emigrant retornada espanyola, documentació acreditativa d'aquesta condició mitjaçant certificat expedit per la dubdelegació del Govern. 
 • En cas de persona amb nacionalitat d'un altre país de la Unió Europea (veure documentació específica a la sol.licitud). 
 • En cas de persona amb nacionalitat de tercers països i familiars de membres de la UE (veure documentació específica a la sol.licitud)

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Model "Sol.licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions".  (descarregar document). Nota: Aquest imprès de sol.licitud inclou l'informe de salut en la seva última pàgina.

Declaració responsable serveis socials (descarregar document)


Normativa

Trobareu aquí la normativa de referència per aquest tràmit.


Termini de resolució

Entre 3 i 6 mesos


Silenci administratiu
No opera


Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació
Segons model del Departament de Treball, Afers Social i Família.


Altra informació d'interès

La persona rebrà resposta per correu ordinari o per telèfon del dia i hora de la visita domiciliària per part de els professionals del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que faran la valoració del Grau de Dependència segons barem regulat per la Generalitat de catalunya.  En el plaç de 3 a 6 mesos rebrà una resolució administrativa per correu ordinari.  Després de la resolució, si és favorable,  una tècnica del Consell Comarcal  realitzarà la visita domiciliària per tal d'el.laborar el PIA (Programa Individual d'Atenció)  i valorarà els serveis i prestacions adequades al grau de dependència i a la situació social de la persona i/o familia.

 


Informació actualitzada el dia 14/05/2018