Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dilluns, 24 de setembre

Programa proinfancia de la Caixa

Descripció

El programa de “La Caixa i la pobresa infantil”, ha creat un fons econòmic d’ajudes dirigit a famílies amb menors per a contribuir a eradicar la pobresa infantil en l’àmbit de grans ciutats d’Espanya, així com prevenir el risc de fractura social i sensibilitzar i mobilitzar el conjunt de la societat. El Programa contempla un conjunt d’ajudes concretes dirigides a pal•liar la situació econòmica precària de les famílies i a facilitar la inclusió social dels menors.

 

El Programa està dirigit a famílies, amb menors, d’edats compreses entre els 0 i els 16 anys i que tenen determinades necessitats socials i econòmiques.

 

Tipologia dels ajuts: alimentació infantil, higiene infantil i equipaments escolar.


Serveis Socials canalitzara les demandes després de valorar les situacions sòcio-econòmiques de les persones subsceptibles de rebre ajudes del programa.  Un cop realitzada la valoració de la situació del beneficiari, les entitats de la xarxa hauran d’enviar una sol•licitud de xecs corresponents als ajuts que entrin al Programa Proinfància.


Un cop assignades, les ajudes o els serveis es lliuraran als beneficiaris mitjançant xecs que podran ser bescanviat pels productes determinats en els comerços conveniats o pels serveis a través  de les entitats col•laboradores principals o de la resta d’entitats que formen la xarxa.


Organisme competent / responsable
Ajuntament. Obra Social "La Caixa"


Àrea tramitadora
Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament


Classificació temàtica
Persones grans i persones amb discapacitat


Qui el pot demanar
Families amb menors, d'edats comrpeses entre els 0 i els 16 anys i que tenen determinades necessitats socials i econòmiques


Presencial

Observacions
OAC Área de Serveis Socials


On es fa

Serveis Socials
C/Anselm Clavé, 11
T. 938643012
c/e: serveissocials@palauplegamans.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h

 

 


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
El programa es realitza en un període de l'any determinat (segons convocatòria de "La Caixa")


Requisits previs

Famílies, amb menors, d’edats compreses entre els 0 i els 16 anys,   que tenen determinades necessitats socials i econòmiques.


Preu / Taxa
No subjecte a pagament


Documentació a aportar
 • Fotocòpia del DNI de tots els membres de la família majors de 16 anys.
 • Fotocòpia del Certificat de l'INEM indicant si es cobra o no quelcom tipus de prestació.
 • Certificat de l'INSS si es cobra o no subsidis, prestacions, pensions...
 • Fotocòpia declaració de la renda i/o fotocòpia de la nómina o justificant actualitzat que acrediti els ingressos de cada membre de la unitat familiar.
 • En cas de separació o divorci, sentència i  justificant de la pensió alimentària si s'escau. 
 • Certificat de bèns de tots els membres.
 • Rebut de la hipoteca o lloguer de la vivenda.
 • Declaració jurada d'ingressos no declarats, si s'escau. 
 • Volant de convivència.
 • Certificat dels moviments bancaris dels últims sis mesos de tots els comptes bancaris de tots els membres de la família. 
 • Targeta sanitària. 

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Model d'instància genèric (per sol.licitud presencial a l'Àrea de Serveis Socials)

 


Normativa

EMO/2629/2011, de 18 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.


Termini de resolució

Segons convocatòria


Silenci administratiu
No opera


Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Altra informació d'interès

Cal concertar entrevsita telemàticament amb la tècnica referent que farà una valoració de la situació.

 

Per a més informació, cliqueu el web del La Caixa


Informació actualitzada el dia 14/12/2017