Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dimarts, 4 d'agost

Sol·licitud de bonificació de taxa de l'Escola Municipal de Música

Descripció

Aplicar el descompte per bonificació en el rebut mensual de l'escola de música.


Organisme competent / responsable
ORGT


Àrea tramitadora
Serveis econòmics


Classificació temàtica
Ajut econòmic


Qui el pot demanar
Qualsevol família o persona amb infants matriculats a l'escola.


Internet

Observacions
Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.


Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions
Entregar documentació a:


On es fa

SAC (Servei d'atenció ciutadana)

Plaça de la vila, 1

08184 Palau-solità i Plegamans

c/e: info@palauplegamans.cat

T. 93 864 80 56

 

Serveis Socials

C/Anselm Clavé, 11

08184 Palau-solità i Plegamans

c/e: serveissocials@palauplegamans.cat

 

Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Període de l'any en que es pot demanar
En qualsevol moment de l'any


Termini de la sol·licitut
Abans de l'inici del curs escolar preferentment, tot i que es pot sol.licitar durant tot l'any.


Requisits previs

Estar matriculat al centre

Tenir ingressos inferiors a l'1,5 del salari mínim interprofessional

Família nombrosa o monoparental


Preu / Taxa
Gratuït


Documentació a aportar
  • Títol de família nombrosa o monoparental
  • Document que acrediti ingressos inferiors a l'1,5 del salari mínim interprofessional (renda de l’últim any o qualsevol altre document que acrediti aquests ingressos)
  • Targeta d'afiliació a la seguretat social

 


Impresos del tràmit

Instància genèrica (presencial)


Normativa
  • Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei de l'escola municipal de música

Termini de resolució

3 mesos


Silenci administratiu
Positiu


Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  • Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Altra informació d'interès

La bonificació s'aplica al rebut mensual de les persones usuàries.

Les persones interessades rebran una notificació comunicant l'aprovació o la denegació de la seva sol.licitud.


Informació actualitzada el dia 02/03/2020