Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dijous, 22 d'octubre

Sol.licitud de baixa per canvi de residència a l'estranger

Descripció

Sol.licitar la baixa de ciutadans de nacionalitat estrangera que marxen a viure a l'estranger.


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Serveis Administratius


Classificació temàtica
Padró Municipal


Qui el pot demanar
Ciutadans de nacionalitat estrangera majors d'edat.


Internet

Observacions
Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital.


Tramitar 

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?


Presencial

Observacions
A les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana


On es fa

SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà)
Plaça de la Vila, 1
c/e: info@palauplegamans.cat

 

Serveis Socials

C/Anselm Clavé, 11

c/e: serveissocials@palauplegmans.cat

 

Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

 


Període de l'any en que es pot demanar
Durant tot l'any


Termini de la sol·licitut
En qualsevol moment de l'any


Requisits previs

No n'hi ha


Preu / Taxa
Gratuït


Documentació a aportar
  • DNI, o passaport, o targeta d'identificació del país d'origen (en el cas de ciutadans de la Unió Europea) o targeta de residència (en el cas d'estrangers no comunitaris).

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Instància genèrica


Normativa
  • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Termini de resolució
  • 3 mesos

Silenci administratiu
No opera


Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Informació actualitzada el dia 02/03/2020