Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dimecres, 14 de novembre

Sol·licitud de certificat de qualificació urbanística

Descripció

Es tracta de la sol·licitud d'elaboració del certificat que conté la qualificació urbanística d'uns terrenys, on s'indica les condicions d'urbanització que han de complir


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Urbanisme


Classificació temàtica
Urbanisme


Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica.


Internet

Observacions
Per utilitzar la tramitació vía telemàtica caldrà disposar de signatura electrònica i adjuntar la mateixa documentació que s'indica com a presentació presencial.
Cliqueu l'enllaç que s'indica a continuació i ompliu el formulari per iniciar el tràmit si disposeu de certificat digital.


Tramitar


Telèfon

Observacions
Àrea de Serveis Tècnics d'urbanisme.


Telèfon
93 864 80 56


Horari d´atenció

De dilluns a divendres de 10 a 13 h.


Presencial

Observacions
Cal presentar la documentació al registre de l'ajuntament


On es fa

A les oficines d'Atenció Ciutadana. Adreça: Plaça de la Vila, 1


Període de l'any en que es pot demanar
Durant tot l'any


Termini de la sol·licitut
No n'hi ha


Requisits previs

No cal complir cap requisit específic


Preu / Taxa
Segons indiquin les ordenances fiscals vigents.


Documentació a aportar
  • Dades identificatives de la persona interessada (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi. En el cas de la tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.
  • Plànol de situació i emplaçament de la finca si es disposa i/o referència cadastral (podent aportar còpia del rebut de l'IBI, si es disposa).

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Sol.licitud de certificat de qualificació urbanística

Full d'autoliquidació de taxes


Normativa
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
  • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

Termini de resolució

Per la naturalesa del tramit no es contempla un termini de resolució preestablert.


Silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit no es contempla


Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu


Altra informació d'interès

En principi, ni des d'urbanisme ni des de registre es truca a la persona sol·licitant per a comunicar-li que ja pot passar a recollir lel certificat. No obstant, l'interessat pot trucar per conèixer si ja disposa del certificat i el pot passar a recollir.


Informació actualitzada el dia 14/05/2018