Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Cites prèvies

  Oficina d’Assitència en Matèria de Registres
 

Cita Prèvia OAMR

 

Per demanar cita prèvia amb l’Oficina d’Assitència en Matèria de Registres (OAMR) de la Casa Consistorial, cliqueu al següent botó i escolliu el tràmit que voleu fer.

 

Calendari Cita prèvia OAMR

 

Si heu de fer més d’un tràmit, us demanem que agafeu una cita per a cada tràmit

El dia i hora de la cita sol·licitada us heu de dirigir a la Casa Consistorial, situada a la plaça de la Vila, 1 amb el QR de la confirmació de la cita.
Us demanem puntualitat donat que passats 10 minuts de l’hora concertada la cita caducarà i no podreu obtenir el tiquet corresponent.

En cas que no pugueu assistir a la cita concertada, anul·leu-la.

 


 

DNI
Cita Prèvia DNI juny - juliol

On es tramita?


A la Masia de Can Cortès 

 

Important!
El nou DNI no s'entregarà fins passada una setmana.

 

Preus

 • 12 euros (en metàl·lic)- Per a caducitat, extraviament, sostracció, anticipat o deteriorament. Es pot pagar amb targeta de dèbit o crèdit.
 • Gratuït - Renovació amb el DNI en vigor per canvi de dades (de filiació i/o domicili), així com acreditar ser beneficiari de la condició de família nombrosa
   

Documentació necessaria per tramitació DNI

 

 

PER LA PRIMERA INSCRIPCIÓ


Per sol·licitar l'expedició del Document Nacional d'Identitat serà imprescindible la presència física de la persona a la qual s'hagi d'expedir, l'abonament de la tasa legal establerta en cada moment i la presentació dels següents documents:

 • Certificació literal de naixement emesa pel Registre Civil corresponent o, si és el cas, Certificat d'inscripció de la nacionalitat espanyola, en les quals consti que s'expedeix als efectes de l'obtenció del DNI. Únicament seran admeses les certificacions emeses amb una antelació màxima de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud d'expedició del Document Nacional d'Identitat.
 • Una fotografia recent en color del rostre del sol·licitant, grandària 32 per 26 mil·límetres, amb fons uniforme blanc i llis, presa de front amb el cap totalment descobert i sense ulleres amb-  vidres foscos o qualsevol altre peça que pugui impedir o dificultar la identificació de la persona.
 • Certificat o volant d'empadronament de l'Ajuntament on el sol·licitant tingui el seu domicili, expedit amb una antelació màxima de tres mesos a la data de sol·licitud del Document Nacional d'Identitat.

PER LA RENOVACIÓ:

La renovació es durà a terme mitjançat la presència física del titular del Document, que haurà d'abonar la tasa corresponent i aportar els següents documents:

 • Una fotografia recent en color del rostre del sol·licitant, grandària 32 per 26 mil·límetres, amb fons uniforme blanc i llis , presa de front amb el cap totalment descobert i sense ulleres amb vidres foscos o qualsevol peça que pugui impedir o dificultar la identificació de la persona.
 • El DNI anterior.
 • En cas de canvi de domicili, respecte del que figuri en el Document anterior, Certificat o volant d'empadronament (la validesa d'aquest document és de 3 mesos a partir de la data de la seva expedició). No serà necessari aportar aquest document, si l'interessat autoria a l'equip expedidor perquè pugui comprovar el seu domicili, mitjançant consulta al Sistema de Verificació de Dades de Residència.
 • En cas de variació de dades de filiació, Certificat del Registre Civil. A aquests efectes únicament seran admeses les certificacions emeses amb una antelació màxima de sis mesos a la data de presentació de la sol·licitud d'expedició del Document Nacional d'Identitat.
 • La pèrdua, subtracció, destrucció o deteriorament del Document Nacional d'Identitat, comportarà l'obligació del seu titular de proveir-se immediatament d'un duplicat, que ser emès en la forma i amb els requisits indicats per la renovació, per el que haurà d'aportar una fotografia més, que, junt amb la seva signatura i la seva impressió dactilar, servirà de comprovació de personalitat.

 

Calendari Cita Prèvia DNI Maig

 

 

Oficina d'habitatge
El Punt d’Informació d’Habitatge (PIH)

El servei atén amb cita prèvia:

- Tots els dimarts de 9.30 a 13.30 hores a l'edifici de Serveis Tècnics (C/ Camí Reial, 149)

- Tots els divendres de 15.00 a 17.00 hores a l'edifici de l'Ajuntament (Plaça de la Vila, 1).

 

El punt, promogut per la regidoria d’Habitatge, ofereix atenció en matèria d’habitatge i contribueix al desenvolupament de la política local d’habitatge.

 

Calendari Cita Prèvia Habitatge