Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Biblioteca
Cita prèvia Sala de lectura

Per poder gestionar la Sala de lectura de la Biblioteca Municipal en aquests moments de pandèmia, és necessari la cita prèvia.

També es poden fer les reserves al tel. 93 864 41 77 i al correu biblioteca@palauplegamans.cat.

  

Sala de lectura:
Aquest espai disposa de 8 places, cada usuari ha de reservar la taula i aquesta queda garantida. L'assignació final del núm. concret de la taula, quedarà sota el criteri dels bibliotecaris. Si la demanda d'aquest espai és de molta necessitat d'usuaris, pot haver-hi una durada màxima de blocs de dues hores per donar més alternança.

 

Calendari Cita Prèvia  Sala Estudi

 

 

DNI
Cita Prèvia DNI Octubre

Per utilitzar el servei és necessari demanar cita prèvia accedint a aquest calendari.

 

La cita prèvia d'aquest mes d'Octubre és pel dia 1.

 

Recordeu que teniu 15 minuts per confirmar la cita realitzant un clic al vincle del correu electrònic que rebreu immediatament després d'enviar el formulari. Si no ho feu, la reserva s'allibera al cap de 15 minuts.

 

Objecte:

Aquest tràmit permet obtenir dia i hora per a renovar el DNI, un document públic que acredita l’autèntica personalitat del seu titular, constituint el justificant complet de la identitat de la persona i que expedeix la Policia Nacional (equip mòbil).

 

Persones destinatàries:

La cita la pot demanar qualsevol persona, però a la renovació del DNI haurà de presentar-se la persona interessada.

 

Observacions:

Aquest tràmit està adreçat a persones empadronades a Palau-solità i Plegamans, preferentment per persones grans o amb dificultat per desplaçar-se

 

Import:

S'haurà de liquidar la taxa corresponent per expedició o renovació del DNI.

 

 

Calendari Cita prèvia DNI

 

 

 

Documentació necessaria per tramitació DNI

 

PER LA PRIMERA INSCRIPCIÓ

Per sol·licitar l'expedició del Document Nacional d'Identitat serà imprescindible la presència física de la persona a la qual s'hagi d'expedir, l'abonament de la tasa legal establerta en cada moment i la presentació dels següents documents:

  • Certificació literal de naixement emesa pel Registre Civil corresponent o, si és el cas, Certificat d'inscripció de la nacionalitat espanyola, en les quals consti que s'expedeix als efectes de l'obtenció del DNI. Únicament seran admeses les certificacions emeses amb una antelació màxima de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud d'expedició del Document Nacional d'Identitat.
  • Una fotografia recent en color del rostre del sol·licitant, grandària 32 per 26 mil·límetres, amb fons uniforme blanc i llis, presa de front amb el cap totalment descobert i sense ulleres amb-  vidres foscos o qualsevol altre peça que pugui impedir o dificultar la identificació de la persona.
  • Certificat o volant d'empadronament de l'Ajuntament on el sol·licitant tingui el seu domicili, expedit amb una antelació màxima de tres mesos a la data de sol·licitud del Document Nacional d'Identitat.

PER LA RENOVACIÓ:

La renovació es durà a terme mitjançat la presència física del titular del Document, que haurà d'abonar la tasa corresponent i aportar els següents documents:

  • Una fotografia recent en color del rostre del sol·licitant, grandària 32 per 26 mil·límetres, amb fons uniforme blanc i llis , presa de front amb el cap totalment descobert i sense ulleres amb vidres foscos o qualsevol peça que pugui impedir o dificultar la identificació de la persona.
  • El DNI anterior.
  • En cas de canvi de domicili, respecte del que figuri en el Document anterior, Certificat o volant d'empadronament (la validesa d'aquest document és de 3 mesos a partir de la data de la seva expedició). No serà necessari aportar aquest document, si l'interessat autoria a l'equip expedidor perquè pugui comprovar el seu domicili, mitjançant consulta al Sistema de Verificació de Dades de Residència.
  • En cas de variació de dades de filiació, Certificat del Registre Civil. A aquests efectes únicament seran admeses les certificacions emeses amb una antelació màxima de sis mesos a la data de presentació de la sol·licitud d'expedició del Document Nacional d'Identitat.
  • La pèrdua, subtracció, destrucció o deteriorament del Document Nacional d'Identitat, comportarà l'obligació del seu titular de proveir-se immediatament d'un duplicat, que ser emès en la forma i amb els requisits indicats per la renovació, per el que haurà d'aportar una fotografia més, que, junt amb la seva signatura i la seva impressió dactilar, servirà de comprovació de personalitat.

 

 Oficina d’Assitència en Matèria de Registres

 


 

Cita Prèvia OAMR

 

Per demanar cita prèvia amb l’Oficina d’Assitència en Matèria de Registres (OAMR) de la Casa Consistorial, cliqueu al següent botó i escolliu el tràmit que voleu fer.

 

Calendari Cita prèvia OAMR

 

Si heu de fer més d’un tràmit, us demanem que agafeu una cita per a cada tràmit

El dia i hora de la cita sol·licitada us heu de dirigir a la Casa Consistorial, situada a la plaça de la Vila, 1 amb el QR de la confirmació de la cita.
Us demanem puntualitat donat que passats 10 minuts de l’hora concertada la cita caducarà i no podreu obtenir el tiquet corresponent.

En cas que no pugueu assistir a la cita concertada, anul·leu-la.