Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Ple Municipal

Composició del Ple Municipal

 

El Ple Municipal de Palau-solità i Plegamans està format per 17 regidors i regidores, incloent-hi l'Alcalde. Són els legítims representants de la ciutadania durant el mandat 2019-2023. Van ser escollits en les eleccions municipals celebrades el 26 de maig del 2019. 

Composició del Ple

Visualitza les fitxes dels membres del ple (dades de contacte,retribucions,declaració d'activitats,declaració de béns,biografia)

 

Consulta els resultats de les eleccions municipals del 26 de maig del 2019

 

Competències del Ple Municipal


Totes les competències detallades per l’article 22 de la LBRL i pel 52 de la TRLMRLC, tret de les que han estat delegades a Alcaldia i a la Junta de Govern Local per acord del plenari.

 

Sala de Plens de l´Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 

 

 Cal destacar les següents competències:

 

  • Elegir l’alcalde i aprovar les eventuals mocions de censura o qüestions de confiança de l’alcaldia.
  • Aprovació d’ordenances, reglaments, planejament urbanístic, pressupost, plantilla i relació de llocs de treball.
  • Control i fiscalització dels altres òrgans municipals, incloent-hi l’Alcaldia.
  • Adoptar acords que afecten l’estructura bàsica del municipi o els seus compromisos estratègics amb d’altres institucions: Alteració del terme municipal, canvi del nom o dels símbols municipals, participació en consorcis, mancomunitats o d’altres tipus d’associacions.
  • Competències per prendre decisions que tenen una especial transcendència per al patrimoni o per als recursos municipals: Alterar la qualificació dels béns, vendre patrimoni o formalitzar operacions de crèdit, contractar o comprar béns si el seu valor excedeix del 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost.

 

Calendari

 

El Ple celebra sessió ordinària a les 19.00h del darrer dijous de cada mes, excepte els mesos d’agost i desembre. També pot celebrar reunions extraordinàries. Les sessions són públiques i tenen lloc a la Sala de Plens de l'Ajuntament. La ciutadania pot assistir-hi i intervenir-hi al final de la sessió sempre que sigui per expressar-se sobre algun dels punts de l'Ordre del Dia.

 

Convocatòries, Acords de Ple,Videoacta  i Mocions

 

La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal. 

 

 

Emissió en directe del Ple Municipal

 

Cliqueu per veure em directe la sessió del Ple Municipal.

 

Es pot escoltar en directe a Ràdio Palau (91.7 FM - www.radiopalau.cat). 

   

Àudios complets del Ple Municipal

 

AVÍS: Per motius tècnics aliens a aquest Ajuntament, no es permet la descàrrega dels arxius d’àudio des de dispositius iPAD amb iOS 4.2.1