Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Calendari dies inhàbils 2023

 

.
 
Festes Estatals
1/1 - Cap d'any
6/1 - Reis
7/4 - Divendres Sant
1/5 - Festa del Treball
15/8 - L'Assumpció
12/10 - Festa Nacional d’Espanya
1/11 - Tots Sants
6/12 - Dia de la Constitució
8/12 - La Immaculada
25/12 - Nadal
 
Festes Autonòmiques
10/4 - Pasqua Florida
24/6 - Sant Joan
11/9 - Diada Nacional de Catalunya
26/12 - Sant Esteve
 
Festes Locals
29/5 - Festa Local
28/8 - Festa Local

 

Calendari dies inhàbils 2024

 

.
 
Festes Estatals
1/1 - Cap d'any
6/1 - Reis
29/3 - Divendres Sant
1/5 - Festa del Treball
15/8 - L'Assumpció
12/10 - Festa Nacional d’Espanya
1/11 - Tots Sants
6/12 - Dia de la Constitució
25/12 - Nadal
 
Festes Autonòmiques
1/4 - Pasqua Florida
24/6 - Sant Joan
11/9 - Diada Nacional de Catalunya
26/12 - Sant Esteve
 
Festes Locals
20/5 - Festa Local
2/9 - Festa Local

Els serveis de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans són operatius les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Pel que fa al còmput de terminis, es consideren dies inhàbils tots els dissabtes, diumenges i els dies establerts com festius al calendari oficial de festes laborals de Catalunya i de festes locals de Palau-solità i Plegamans.

 

Quina data i hora es tenen en compte per al còmput de terminis? 


Per al còmput de terminis de qualsevol tràmit, la data i l'hora que tindran validesa legal seran les oficials de la Seu i no les de l'equip des del qual es realitzi el tràmit (tal com disposa l'article 26.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics).

Pel que fa a la data i l'hora, es tindran en compte les de confirmació del tràmit, quan el ciutadà confirma la sol·licitud i/o els documents i rep el rebut corresponent del Registre. Per exemple, suposem un tràmit administratiu el termini del qual acaba el 31 d'octubre. Si vostè comença a emplenar la seva sol·licitud a les 23:50 hores però acaba a les 00:10 hores de l'endemà, la sol·licitud estarà fora de termini.

A més, cal tenir en compte que els tràmits realitzats en dies inhàbils s'entendran efectuats el primer dia hàbil següent. 

 

Informació d’interès


ORDRE EMT/81/2022, de 21 d'abril,
per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2023.

ORDRE EMT/153/2023, de 29 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2024