Escut Ajuntament de Palau-solità i plegamans

Sala de Plens de l´Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

 

Competències del Ple Municipal


Totes les competències detallades per l’article 22 de la LBRL i pel 52 de la TRLMRLC, tret de les que han estat delegades a Alcaldia i a la Junta de Govern Local per acord del plenari.

 

 Cal destacar les següents competències:

 

  • Elegir l’alcalde i aprovar les eventuals mocions de censura o qüestions de confiança de l’alcaldia.
  • Aprovació d’ordenances, reglaments, planejament urbanístic, pressupost, plantilla i relació de llocs de treball.
  • Control i fiscalització dels altres òrgans municipals, incloent-hi l’Alcaldia.
  • Adoptar acords que afecten l’estructura bàsica del municipi o els seus compromisos estratègics amb d’altres institucions: Alteració del terme municipal, canvi del nom o dels símbols municipals, participació en consorcis, mancomunitats o d’altres tipus d’associacions.
  • Competències per prendre decisions que tenen una especial transcendència per al patrimoni o per als recursos municipals: Alterar la qualificació dels béns, vendre patrimoni o formalitzar operacions de crèdit, contractar o comprar béns si el seu valor excedeix del 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost.

 

Consulteu els Acords del Ple Municipal.

 

Calendari

El Ple celebra sessió ordinària a les 19.00h del darrer dijous de cada mes, excepte els mesos d’agost i desembre. També pot celebrar reunions extraordinàries. Les sessions són públiques i tenen lloc a la Sala de Plens de l'Ajuntament. La ciutadania pot assistir-hi i intervenir-hi al final de la sessió sempre que sigui per expressar-se sobre algun dels punts de l'Ordre del Dia.La convocatòria del Ple amb l’Ordre del Dia es pot consultar al taulell d’anuncis i a la nostra Seu Electrònica.

 

Es pot escoltar en directe a Ràdio Palau (91.7 FM - www.radiopalau.cat).

 

 

Emissió en directe del Ple Municipal

Cliqueu per veure em directe la sessió del Ple Municipal.

 

 

Videoacta

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans disposa d'un sistema de videoactes, les quals tenen la mateixa validesa legal que l’acta escrita. Cliqueu per accedir al portal de les Videoactes de les sessions plenàries.

 

 

Àudios

Cliqueu per escoltar els Àudios complets de les sessions plenàries.

 

 

Organització política i retribucions

Cliqueu per conèixer l'Organització política i retribucions

 

 


 

Composició del Ple Municipal

 

El Ple Municipal de Palau-solità i Plegamans està format per 17 regidors i regidores, incloent-hi l'Alcalde. Són els legítims representants de la ciutadania durant el mandat 2019-2023. Van ser escollits en les eleccions municipals celebrades el 26 de maig del 2019. 

Una persona vota a les eleccions municipals 2015. Local electoral de la Sala Polivalent.

 

 

   Resultats de les eleccions municipals del 26 de maig del 2019