Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Anunci Data publicació oficial
Puntuació de la prova teòrica de coneixements temari general i específic i la prova de coneixements professionals del procés selectiu fix de 3 places d’educador-a auxiliar escola bressol
19/9/2021
Puntuació de la prova de català del procés selectiu de provisió d’una plaça de Professor-a de Música, especialitat Piano
21/7/2021
Puntuació de la prova de català del procés selectiu fix de 3 places d’educador-a auxiliar escola bressol
21/7/2021
Puntuació de la prova pràctica de coneixements professionals dels processos selectius de provisió de tres places de professor-a de música, especialitats piano, saxo-clarinet i violí
20/7/2021
Anunci BOP instal·lació diverses atraccions i parades a l’àmbit de la via pública del carrer M. Aurèlia Campmany, durant els dies de la Festa Major 2021
20/7/2021
Puntuació de la prova teòrica de coneixements temari general i específic del procés selectiu de provisió d’una plaça de Professor-a de Música, especialitat Violí
19/7/2021
Puntuació de la prova teòrica de coneixements temari general i específic del procés selectiu de provisió d’una plaça de Professor-a de Música, especialitat Saxo-Clarinet
19/7/2021
Puntuació de la prova teòrica de coneixements temari general i específic del procés selectiu de provisió d’una plaça de Professor-a de Música, especialitat Piano
19/7/2021
Anunci al BOP expedient sol·licitud de llicència ambiental per a la instal·lació de l’activitat de centre de transferència i valorització de residus no perillosos
19/7/2021
Esmenar l’error material pel que fa a la puntuació de l’exercici a la taula de dones -course navette- de la prova física realitzada el 14-07 del procés selectiu de provisió dues places d’agent de la policia local (una plaça reservada per a...
17/7/2021
Anunci al BOE incoació d'expedients de baixa per inscripció indeguda al Padró d'Habitants
16/7/2021
Puntuació de la prova psicotècnica i valoració de mèrits del procés selectiu de concurs amb proves de mobilitat horitzontal d’una plaça d’agent de la Policia Local, grup C2, nomenament de funcionari/ària de carrera
16/7/2021
Puntuació de la prova psicotècnica i valoració de mèrits del procés selectiu de concurs amb proves de mobilitat horitzontal d’una plaça d’agent de la Policia Local, grup C2, nomenament de funcionari/ària de carrera
16/7/2021
Puntuació de la prova física del procés selectiu de provisió dues places d’agent de la policia local (una plaça reservada per a dones) i la creació d’una borsa de reposició.
16/7/2021
Anunci al BOE respecte incoació expedient sancionador núm. 21-5725 de Civisme Municipal
14/7/2021
Anunci al BOE respecte incoació expedient sancionador núm. 20-11636 de Civisme Municipal
14/7/2021
Anunci al BOE respecte incoació expedient sancionador núm. 21-171 de Civisme Municipal
14/7/2021
Anunci al BOE respecte incoació expedient sancionador en relació a finca que no reuneix condicions de seguretat i salubritat
14/7/2021
Puntuació de la prova teòrica de coneixements temari general i específic i la prova de coneixements professionals del procés selectiu fix de 2 places de tècnic/a mig d’Educador/a Escola Bressol
13/7/2021
Puntuació de la prova teòrica de coneixements temari general i específic i la prova de coneixements professionals del procés selectiu fix de 5 places de d’educador-a escola bressol
12/7/2021
PUNTUACIÓ DE LES PROVES DE: CULTURA GENERAL I TEÒRICA DEL PROCÉS SELECTIU DE PROVISIÓ DE DUES PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL (UNA PLAÇA RESERVADA PER A DONES) I LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE REPOSICIÓ
9/7/2021
Aprovació inicial del Reglament del Cos de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans
2/7/2021
Acords de Junta de Govern Local de data 17 de juny de 2021
1/7/2021
Puntuació de la prova pràctica d’avaluació de competències bàsiques d’una plaça d’agent de la policia local amb proves de mobilitat horitzontal
1/7/2021
Resultats dels aspirants que han superat el procés de selecció per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs oposició per a la creació d’una borsa de treball de Tècnics/ques Auxiliars d’Informàtica de l’Ajuntament de Palau-solità i Pl...
29/6/2021