Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Reglament de Participació Ciutadana

 

Es va aprovar definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 26 de setembre de 2019.

Consulteu el reglament

 

 

Reglament Orgànic Municipal

 

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) estableix que les sessions plenàries seran publiques, amb una periodicitat mensual en l’últim dijous de mes.

 

Per altra banda, el ROM permet la participació de la ciutadania al finalitzar la sessió. Estan legitimats per formular precs i preguntes els/les ciutadans/es i les entitats en que aquests s’agrupen en finalitzar les sessions plenàries. Els precs i/o preguntes caldrà que estiguin relacionats amb els temes que s’hagueren debatut i la seva exposició haurà de tenir una durada no superior a 3 minuts, o per un temps superior a consideració de la presidència

 

També, es permet la intervenció d’entitats en algun punt de l’ordre del dia del ple. En aquest sentit, quan alguna associació o entitat que tingui per objecte la defensa general o sectorial dels habitants del municipi, legalment constituïda i inscrita en el registre d’entitats municipal, desitgi efectuar alguna exposició davant el ple en relació amb algun punt de l’ordre del dia que els afecti, ho podrà fer presentant instància per escrit 48 hores abans del Ple on es descriurà el sentit de l’afectació. Amb autorització de la Presidència i a través d’un únic representant, podrà exposar el seu parer després de la lectura i abans de la votació de la proposta inclosa en l’ordre del dia. La intervenció no podrà superar en cap cas els 5 minuts de durada.

 

Consells Municipals

 

L’Ajuntament disposa de diferents Consells Municipals constituïts. Els Consells són òrgans sectorials de participació ciutadana, dedicats a temàtiques concretes. Podeu conèixer els seus reglaments clicant en els enllaços següents:

 

Consell Municipal de Comunicació

Consell Assessor de Comerç i Consum

Consell Escolar Municipal

Consell Municipal d'Escoles Bressol

Consell Municipal d'Esports

Consell Municipal de Salut

Consell Municipal de Seguretat Ciutadana

Consell Municipal de Serveis Socials