Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Inici |

Protecció de la salut

 

Protecció de la Salut

La Protecció de la Salut són el conjunt d'actuacions, prestacions i serveis destinats a garantir la innocuïtat i la salubritat dels productes alimentaris i dels agents físics, químics i biològics presents al medi. Els àmbits d'actuació són els de la Seguretat alimentària, la Salut ambiental i el Control de pràctiques de risc sanitari.

 

Seguretat Alimentària
cuina.jpg

Les actuacions en l'àmbit de la Seguretat alimentària tenen l'objectiu d'evitar o minimitzar els riscos que el consum d'aliments pot generar per a la salut. A través del compliment de les diferents normatives es garanteix la seguretat dels aliments que acaben en mans del consumidor. Per a més informació cliqueu aquí.

 

Control de plagues
Lluita integral plagues

El Control integrat de plagues pretén mantenir les condicions de salubritat adequades i reduir el risc de transmissió de malalties transmeses per animals a la via pública i equipaments municipals. Per tal de mantenir les poblacions de certs animals urbans per sota del llindar de tolerància es prioritzen les mesures preventives i menys nocives per a la salut i el medi ambient.

 

Legionel·losi

hall-roof-2560454_640.jpg

La legionel·losi és una malaltia infecciosa provocada per un bacteri que pot ocasionar casos severs de pneumònies. És una malaltia de declaració obligatòria que sol aparèixer en brots epidèmics que provenen d’un mateix focus que solen ser torres de refrigeració, condensadors, fonts ornamentals, etc. Per tal de prevenir l’aparició de brots es fa un control i tractament de les instal·lacions amb risc de presència i potencial de dispersió del bacteri.

 

Aigua

faucet

L'aigua és un recurs fonamental per a la vida, però la seva qualitat a nivell microbiològic i químic pot posar en perill la salut de les persones. Per tal d’evitar riscos sanitaris es fan controls de les aigües de consum i les piscines d’ús públic.

 

Pràctiques de risc sanitari

Els tatuatges, pírcings i micropigmentacions comporten un risc per a les persones que se’n fan i pels aplicadors. Per aquest motiu cal garantir que es compleixen lestattoo-3268988_640.jpg condicions tècniques i necessàries en aquests establiments i que els seus treballadors disposen de la formació necessària.

 

.