Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Inici |

Procés participatiu per a l’elaboració del Pla Local d’Habitatge

 

Pla local d'habitatge

 

L’Ajuntament del Palau-solità i Plegamans ha iniciat, en el mes d'Octubre del 2019, els treballs d’elaboració del Pla Local d’Habitatge (PLH) per analitzar la situació actual en la matèria i afrontar els nous reptes durant els propers anys. El PLH és el document tècnic que defineix, per un període de sis anys, les estratègies i propostes que cal desenvolupar per fomentar el dret de la ciutadania a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles.

El PLH es planteja com un document de caràcter analític (analitza i diagnostica la problemàtica municipal en matèria d’habitatge), estratègic (defineix les directrius d’actuació municipal) i de contingut operatiu (desenvolupa i proposa programes i actuacions).

A Palau-solità i Plegamans, la creació d’aquest Pla s’ha dividit en tres fases. La primera consisteix a dur a terme una anàlisi i diagnosi de la situació actual de l’habitatge al municipi, la segona s’enceta aquest 18 de novembre i fa referència a la participació de la ciutadania mitjançant una enquesta, i la tercera correspon a l’elaboració d’un pla d’acció que defineixi els objectius, les estratègies i les propostes d’actuacions.

 

Més informació a la notícia

Resultats Obtinguts

A l’enquesta han participat un total de 69 persones. A continuació es presenten les respostes de cada una de les preguntes:

 

P1: Quins són els principals problemes que té el municipi pel que fa a l’habitatge?

 

Molt important

Important

Poc important

Gens important

NS/NC

1.1

Les condicions de conservació dels edificis

9

6%

40

58%

13

19%

2

3%

5

7%

1.5

La manca d’ascensors

12

8%

20

29%

25

36%

3

4%

9

13%

1.3

Els desnonaments

20

14%

23

33%

13

19%

5

7%

8

12%

1.4

La presència d’habitatge buit

21

14%

29

42%

9

13%

5

7%

5

7%

1.6

Manca d’informació dels

serveis que s’ofereixen

21

14%

25

36%

17

25%

1

1%

5

7%

1.2

El preu de l’habitatge

58

84%

9

13%

1

1%

0

0%

1

1%

 

 

 

 

 

P2 : Quins altres problemes et sembla que té el municipi en relació a l’habitatge?

 

 • 16 persones apunten al preu de l’habitatge i 15 a la manca d’oferta d’habitatge assequible.
 • 9 persones consideren que falta oferta de lloguer, i 8 fan referència específicament als joves.
 • 7 persones també apunten a un excés de restriccions en la normativa urbanística.
 • També es destaca (de més a menys citat):
 • Model de desenvolupament equilibrat
 • Habitatge buit
 • Ocupacions
 • Locals buits
 • Accessibilitat per a persones amb discapacitat psíquica
 • Problemes de convivència
 • Manca d’informació

 

 

P3 : Personalment, quina és la problemàtica que més l’afecta?

 

Molt important

Important

Poc important

Gens important

NS/NC

2.4

Els problemes de convivència amb veïns i veïnes

8

12%

13

19%

28

41%

10

14%

10

14%

2.3

Les condicions dels edificis del

barri

9

13%

26

38%

20

29%

4

6%

10

14%

2.5

No saber a on recórrer quan té algun problema

9

13%

28

41%

19

28%

3

4%

10

14%

2.1

Les dificultats per pagar

l’aigua, la llum o el gas.

14

20%

15

22%

29

42%

5

7%

6

9%

2.2

Les condicions del meu habitatge

14

20%

22

32%

19

28%

6

9%

8

12%

 

 

 

 

 

P4: Quins altres problemes t’afecten més en relació a l’habitatge?

 

 • 13 persones apunten al preu de l’habitatge.
 • 7 persones assenyalen problemes amb l’entorn (manteniment i característiques de l’espai públic, etc.), i 4 amb l’estat de conservació dels habitatges.
 • 5 persones consideren que l’Impost de Béns Immobles (IBI) és massa elevat.
 • També es fa referència a habitatges buits i les restriccions imposades per la normativa urbanística a l’hora de fer reformes.

 

 

 P5 : quines creu que haurien de ser les actuacions prioritàries a desenvolupar per l’ajuntament?

Molt important

Important

Poc important

Gens

important

NS/NC

3.5

Facilitar la instal·lació

d’ascensors als edificis

13

19%

27

39%

23

33%

1

1%

5

7%

 

3.3

Facilitar la millora dels habitatges sense condicions mínimes

 

24

 

35%

 

31

 

45%

 

6

 

9%

 

3

 

4%

 

5

 

7%

3.12

Promoure la creació de

cooperatives de cessió d’ús

24

35%

20

29%

14

20%

5

7%

6

9%

 

3.7

Facilitar la millora de l’eficiència energètica dels habitatges i

edificis

 

26

 

38%

 

30

 

43%

 

8

 

12%

 

1

 

1%

 

4

 

6%

3.2

Donar suport al pagament dels serveis bàsics (aigua, llu i gas)

27

39%

26

38%

8

12%

3

4%

5

7%

3.1

Donar suport al pagament de l’habitatge

31

45%

22

32%

8

12%

4

6%

4

6%

 

3.6

Facilitar la millora de

l’accessibilitat als habitatges de la gent gran

 

33

 

48%

 

24

 

35%

 

5

 

7%

 

1

 

1%

 

6

 

9%

 

3.13

Millorar la informació que es dóna a la ciutadania en relació a ajuts i programes.

 

35

 

51%

 

21

 

30%

 

7

 

10%

 

1

 

1%

 

5

 

7%

 

3.9

Incentivar la cessió d’habitatges de particulars a l’administració per destinar-los a habitatge assequible

 

37

 

54%

 

14

 

20%

 

9

 

13%

 

6

 

9%

 

3

 

4%

3.8

Evitar que hi hagi habitatges buits

39

57%

14

20%

5

7%

5

7%

6

9%

3.10

Promoure l’habitatge amb protecció oficial

42

61%

11

16%

8

12%

3

4%

5

7%

3.11

Comprar habitatges per destinar- los al lloguer assequible

45

65%

11

16%

8

12%

2

3%

3

4%

 

 

 

 

 

P6 : Quines altres coses et sembla important que l’ajuntament potenciï en relació a l’habitatge?

 

 • 9 persones apunten a l’habitatge assequible.
 • persones fan referència específica als joves, i 4 més a les ajudes a la rehabilitació. 3 persones destaquen la necessitat de promoure l’eficiència energètica dels edificis.
 • També es destaca (de més a menys citat):

  • Model de desenvolupament equilibrat
  • Promoció de la masoveria urbana
  • Tràmits i impostos
  • Habitatge buit
  • Persones amb mobilitat reduïda
  • Seguretat
  • Conversió de locals en habitatge
  • Ajuts al pagament de la hipoteca