Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Inici |

ZZ_No Esborrar - Noticies Filtrades RSS

Obert el termini per sol·licitar els ajuts de lloguer per a joves

#Acció Social
#Joventut

8 de juny de 2022

Es podran presentar les sol·licituds fins el divendres 17 de juny

 

Ja està obert el termini per tal que els i les joves de Palau-solità i Plegamans -i de la resta de Catalunya- presentin les sol·licituds per sol·licitar els ajuts de lloguer, i que acabarà el divendres 17 de juny a les 17 hores. L’ajut es concedeix als menors de 35 anys, i és de 250 euros mensuals, per un màxim de dos anys -des de l’1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2023-.

 

Els requisits concrets per accedir als ajuts són:

 

 • Tenir entre 18 i 35 anys (inclosos).
 • Tenir nacionalitat espanyola, ciutadania comunitària o residir regularment a Espanya.
 • Ser titular d’un contracte de lloguer, cessió d’ús o contracte d’habitació.
 • Tenir una fons regular d’ingressos que no superi el 2’83 l’IRSC (22.549€).
 • Estar empadronat/da a l’habitatge llogat.
 • No rebre altres ajudes al pagament del lloguer.
 • No pagar més de 900 euros de lloguer o 450 euros en el cas d’habitacions.
 • El pagament del lloguer s’ha de fer a través del banc o mitjançant administrador de finques.
 • No tenir deutes amb l’Estat ni amb la Generalitat de Catalunya.
 • En cas de compartir pis, tots els inquilins poden demanar l’ajuda de forma individual. Si hi ha més d’1 beneficiari l’ajut no podrà superar l’import del lloguer.

 

Les sol·licituds es resoldran seguint l’ordre d’entrada al registre, amb la documentació completa i correcta, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària. En el cas que la dotació no s’exhaureixi amb les sol·licituds presentades dins d’aquest termini, es podrà efectuar una nova convocatòria. 

 

Hi ha un màxim d’ingressos?

 

S’ha de disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals, inclosos els de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat o cedit o a arrendar o cedir, constin o no com a titulars del contracte d’arrendament o cessió, iguals o inferiors a 2,83 vegades l’IRSC (22.548,67€), si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC (23.664,15€), si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021, i igual o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC (24.301,57€) si els ingressos corresponen a l’exercici  de l’any 2022 .

 

En el supòsit de lloguer o cessió d’ús d’habitació no s’inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge, només es considerarà la de la persona física arrendatària.

 

En el cas que en un mateix habitatge conviuen dues o més persones joves titulars del contracte d’arrendament o cessió, que sol·licitin de forma individualitzada aquesta subvenció, en podran ser beneficiàries si els seus ingressos individuals són iguals o inferiors a 2,83 vegades l’IRSC (22.548,67€), si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC (23.664,15€), si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021, i igual o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC (24.301,57€) si els ingressos corresponen a l’exercici  de l’any 2022.

 

Documentació necessària

 

La documentació que cal presentar per a fer la sol·licitud és la següent:

 

 • Sol·licitud:degudament omplerta amb data i signatura.
 • DNI de la persona sol·licitant i les persones que formen la unitat familiar -en cas de menors de 14 anys, si no disposen de DNI/NIE, llibre de família (totes les planes)-.
 • Justificant d’ingressos de la persona sol·licitant i de cadascuna de les persones de la unitat de convivència: Declaració IRPF de l’any anterior. Si no estan obligats a fer la declaració, presentar certificat d’imputacions de l’AEAT.
 • Informe de la vida laboral.
 • Contracte de lloguer (ha de constar la persona sol·licitant com a titular del contracte).
 • Sol·licitud de transferència bancària (SEPA): ha d’anar signada i segellada pel banc, per la persona sol·licitant (creditor) i amb data.

 

Posteriorment es pot sol·licitar documentació complementària que es consideri necessària per a la resolució de l’expedient.

 

Els joves que ho desitgin poden fer la tramitació de l’ajut a través de la web de tràmits de la Generalitat.

Comparteix aquest contingut