Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Inici |
Anunci Data publicació oficial
BAN MUNICIPAL -RESTRICCIONS D’ABASTAMENT D’AIGUA-
2/2/2023
Convocatòria Ple municipal 26 de gener de 2023
23/1/2023
Anunci exposició llistes definitives candidats a Jurat per als propers anys 2023-2024
20/1/2023
Puntuació TOTAL del procés de selecció d’una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana de Serveis Econòmics
17/1/2023
Tècnic/a Mitjà de Parcs i Jardins
10/1/2023
Procés de selecció per provisió definitiva del lloc de treball Cap de recursos humans, mitjançant concurs de mèrits, per mobilitat interadministrativa
10/1/2023
Concurs oposició, torn lliure, d'una plaça de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a auxiliar informàtica, grup de classificació C, subgrup C1, en règim de personal funcionari
29/12/2022
Puntuació FINAL del procés selectiu de provisió de dues places d’agent de la policia local i la creació d’una borsa de reposició a l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
29/12/2022
Processos selectius d’estabilització de l’ocupació temporal (DA 6 i 8 Llei 20/2021, de 28 de desembre) per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i de personal laboral fix
29/12/2022
sobre el resultat del sorteig públic relatiu a l’adjudicació de dos habitatges públics en règim de lloguer
28/12/2022
Convocatòria de Prestacions econòmiques de caràcter social per a l'any 2023
28/12/2022
Puntuació de la prova psicotècnica aptitudinal, de personalitat i competencial del procés de selecció d’una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana de Serveis Econòmics
28/12/2022
Puntuació TOTAL del procés de selecció d’una plaça de Cap de Serveis Socials
27/12/2022
Puntuació FINAL del procés selectiu de provisió de dues places d’agent de la policia local i la creació d’una borsa de reposició a l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans
22/12/2022
Aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2023
21/12/2022
Aprovació llista definitiva sol·licitants d’adjudicació d’habitatges públics en règim de lloguer de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
16/12/2022
Aprovació inicial del Projecte d’Urbanització del PAU-33 Carolines-Pollancres
16/12/2022
Aprovació inicial del Projecte executiu de la rotonda a l’Avinguda Catalunya
16/12/2022
Esmenar l’error material pel que fa a la puntuació total de l’exercici de les proves físiques de l’aspirant amb les ultimes quatre xifres i lletra del DNI 2487-K
16/12/2022
Convocatòria per a la realització de la quarta prova, psicotècnica i entrevista personal, del procés selectiu concurs oposició d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana de serveis econòmics
15/12/2022
Puntuació de les proves físiques del procés selectiu de provisió de dues places d’agent de la policia local i la creació d’una borsa de reposició a l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans
14/12/2022
Acords del Ple municipal de data 01.12.2022
14/12/2022
Acords del Ple municipal de data 24.11.2022
14/12/2022
Puntuació del primer i segon exercici del procés selectiu de provisió de dues places d’agent de la policia local i la creació d’una borsa de reposició a l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans
12/12/2022
Puntuació de la prova psicotècnica aptitudinal, de personalitat i competencial del procés de selecció d’una plaça de Cap de Serveis Socials
9/12/2022