Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Inici |

Sol·licitud de matriculació a l'Escola Bressol

#Educació i Cultura
#Família
#Infància i Joventut

Descripció

Iniciar els tràmits que siguin necessaris per fer efectiu el dret a obtenir una plaça en algun dels cursos que oferta l'escola bressol.

Sol·licitud de matriculació

** Sobre les taxes trobareu més informació en aquest mateix tràmit  a l'apartat "Altra informació d'interès".

Consulta aquí la Informació Escoles Bressol Municipals

Web Escoles Bressol Municipals

 

Organisme competent / responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Escoles Bressol

Classificació temàtica

Educació

Qui el pot demanar

'Famílies amb infants de 4 mesos a 3 anys o els seus representants legals que han estat admesos després de la preinscripció i que figuren en la llista definitiva d'alumnes que opten a matriculació en el centre docent.

Internet

Observacions

Per realitzar la tramitació electrònica es requereix de certificat digital. Les sol.licituds presentades fora del termini establert seràn rebutjades.

Tramitar

 

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

Adjunteu el formulari de Matriculació i la documentació requerida a la instància genèrica. 

Si teniu dubtes per tramitar telemàticament, truqueu al servei OAC 360
T. 93 864 96 93


Presencial

Observacions

Per tramitar de forma presencial, demaneu cita prèvia trucant per telèfon 93 864 80 56 o des de l'enllaç que trobareu més avall.

On es fa

Oficina d'atenció en matèria de registre

Plaça de la Vila, 1

08184 Palau-solità i Plegamans

info@palauplegamans.cat

Horari: de 9 a 14h

 

NOTA: Si teniu qualsevol dubte, podreu resoldre'l de forma presencial a l'Ajuntament de 9 a 14 h durant el període de matriculació, havent sol·licitat cita prèvia. 

Un cop realitzada la matrícula l'Escola Bressol Municipal contactarà amb les famílies per a una entrevista personal. 

 


Període de l'any en que es pot demanar

'Normalment durant el mes de juny. El Departament d'ensenyament publica les dates concretes durant el mes d'abril.

Termini de la sol·licitud

Curs 2023-2024: del 16 al 22 de Juny

Requisits previs

 • Haver sol.licitat i obtingut la plaça mitjançant la preinscripció.
 • Haver fet el pagament de la taxa de matriculació:
 • MATRÍCULA: 110 euros (s'ha de fer l'ingrés al compte ES94 01826035480201557888 del BBVA. La matrícula es farà efectiva en un únic pagament abans de fer la matrícula del nen/a a l'escola bressol).
 • NOTA: Les famílies amb infants amb plaça al nivell Infantil 2 (infants nascuts al 2021) estan exemptes d'aquest pagament. 

Preu / Taxa

Segons el que estableixen les ordenances fiscals municipals de cada any.

Documentació a aportar

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Sol.licitud de matriculació a l'Escola bressol municipal

Autorització per administració de medicaments i assistència medica en horari escolar

 

 

 

 


Normativa

 • Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei de l'escola bressol.
 • Reglament de Regim Intern Escoles Bressol
 • DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya (regula l'admissió als ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària, ESO i batxillerat).
 • RESOLUCIÓ EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de primer cicle de l’educació infantil
 • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació.
 • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
 • Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.
 • Llei orgànica de 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Acord finançament 0-3 anys

Termini de resolució

1 setmana des del moment de la matriculació. L'escola contactarà amb les famílies per concertar una entrevista i donar la informació necessària. 


Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit, no es contempla. L'escola contactarà amb la família.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

En el moment de fer efectiva la matriculació s'informa a les families sobre la normativa del centre docent en una entrevista personal. L'Escola Bressol contactarà amb vosaltres per establir una data.

Consulteu el Llibre d'Escoles Bressol Municipals

Règim Intern Escoles Bressols

Preus públics

 TAXES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

 

HORARI LECTIU:

De 9 a 12 h i de 15 a 17 h. Matí i tarda, per mes, de gener a juny i de setembre a desembre --------> 148 €

De 9 a 12 h. Matí, per mes, de gener a juny i de setembre a desembre --------> 89 €

Suplement material d'experimentació i activitats (quota anual)  --------> 30 €

 

HORARI DEL SERVEI EXTENSIBLE

DIES LECTIUS:

 

A) utilització del servei de manera fixa al llarg de tot el curs (1.40€/hora). Cost mensual.

 • de 7.30 a 9 h -------------> 46,20 €
 • de 8 a 9 h -------------> 30,80 €
 • de 8.30 a 9 h -------------> 15,40 €
 • de 12 a 13 h -------------> 30,80 €
 • de 12 a 15 h -------------> 80,00 €
 • de 17a 18 h -------------> 30,80€

 

extensible de matí i migdia

 • amb entrada a 7.30 h -------------> 126,79 €
 • amb entrada de 8 a 9 h -------------> 117,04 €
 • amb entrada de 8.30 a 9 h -------------> 102,41 €

B) utilització del servei de manera esporàdica al llarg del curs. Cost per dia d'utilització.

 • de 7.30 a 9 h -------------> 4,50 €
 • de 8 a 9 h -------------> 3,00€
 • de 12 a 15 h -------------> 9,00 €
 • de 15 a 17 h -------------> 6,00 €

 

Setmana Santa pels 4 dies  

 

 • de 8 a 9 h ------------->8,80 €
 • de 9 a 12 h -------------> 26,40€
 • de 12 a 13 h -------------> 8 €
 • de 12 a 15 h -------------> 26,40€

Juliol (per fraccions horàries, blocs per setmana)

 • de 8 a 9 h ------------->11 €
 • de 9 a 12 h -------------> 33 €
 • de 12 a 13 h -------------> 11 €
 • de 12 a 15 h -------------> 33 €

Els blocs no s'oferiran si no hi ha un mínim de 10 alumnes

Altres Activitats

Tallers /xerrades

Per les famílies amb alumnes matriculats a l'Escola Bressol

Teòrics  -------------> 3 €/h

Pràtics  -------------> 5 €/h

Per les famílies amb alumnes no matriculats a l'Escola Bressol

Teòrics  ------------->4 €/h

Pràtics  -------------> 6 €/h

Excursions

Per dia-------------> 5 €

Per 1/2 dia-------------> 2,5 €

Menjador

Menú (dinar i berenar) / infant ------------->6,20 €

 


Informació actualitzada el dia 20/06/2023

Comparteix aquest contingut

Et podem ajudar?X

Truca'ns

935 954 803

de dilluns a divendres
de 8 a 20h


 

Et podem ajudar?