Inici |

 

Sistema de Gestió Ambiental ISO14001 i EMAS

Logo EMAS núm.registre

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha impulsat els treballs per a la certificació i manteniment d’un Sistema de Gestió Ambiental aplicat a les activitats desenvolupades als edificis municipals: Masia de Can Cortès, l’Espai Jove l’Escorxador i l’edifici DESOC d’acord amb el Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Ambientals (EMAS), segons el Reglament (CE) 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell i les directrius de la Norma Internacional ISO 14001:2004.

 

Aquestes dues normes defineixen un model de gestió basat en la millora contínua i uns determinats requisits que afecten a tota la organització, al qual les organitzacions s’hi adhereixen amb caràcter voluntari.

 

L'adhesió al sistema EMAS comporta un compromís amb la sostenibilitat, permet avaluar l’acompliment legal i ambiental, i difondre la informació pertinent als usuaris, amb la intenció de ser un exemple per a aquelles entitats que han, estan o tenen previst implantar sistemes de gestió ambiental.

 

D’aquesta manera es dóna compliment al Pla d’Acció Ambiental elaborat en l’auditoria ambiental de l’Agenda 21 Local.

 

Una de les obligacions que comporta el certificat EMAS és la redacció de la Declaració Ambiental, en la qual es facilita la informació sobre l’impacte, el comportament i la millora contínua en matèria ambiental a aquestes tres dependències municipals.

Ja tenim la Declaració Ambiental disponible al públic, perquè abans de la seva difusió ha calgut esperar que un organisme oficial verifiqui el seu contingut i asseguri que la informació que es dóna és fiable, a través de l’auditoria que s’ha de passar anualment.

 

Els tres edificis de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans estan inscrits en el registre comunitari de gestió i auditoria ambiental EMAS amb el número ES-CAT-000365. I el número de certificat de la norma ISO 14001:2004 és ES13/14251.