Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Inici |

Part variable de la taxa de residus

 

Reducció del 10% quan es participa correctament en la recollida porta a porta en les condicions següents:

  • Aportació realitzada amb el cubell amb xip o obertura del contenidor amb la targeta identificativa de l’habitatge.
  • Freqüència d’aportació continuada i amb un mínim d’un dia cada quinze dies per la fracció orgànica, i un mínim d’una recollida mensual de les fraccions reciclables.
  • Ús de bossa compostable per als residus orgànics segons resultat de mostres a l’atzar o caracteritzacions dels contenidors dels habitatges plurifamiliars.
  • No haver utilitzat l’àrea d’emergència més de 2 vegades al més.

 

Recàrrec d’un 15% quan no es participi en la recollida porta a porta

Es considera que no es participa del sistema de recollida porta a porta si es fan menys de 10 aportacions a l’any, tant sigui amb el cubell o amb l’obertura dels contenidors dels habitatges plurifamiliars. A excepció que s’acrediti que es tracta d’habitatges buits.

 

Reducció del 10% per fer aportacions al PALAU PUNT NET, deixalleria muncipal

Quan es realitzin un mínim de 5 entrades a la deixalleria municipal registrades amb la Targeta de Serveis Municipals d’habitatges domèstics, en dies diferents i aportant materials que no tingui un servei de recollida porta a porta, a excepció dels residus voluminosos i restes vegetals. Es tindran en compte les entrades realitzades de l’1 de gener al 31 de desembre de l’any anterior.

És acumulable amb la bonificació per compostatge i correcta recollida porta a porta.

 

Aquesta reducció s’aplica automàticament amb la Targeta de Serveis Municipals (TSM)

 

Per consultar les aportacions a la deixalleria, si us correspon la bonificació de la taxa de residus o si s'aplica la taxa de la deixalleria, cliqueu aquí. En el camp d'usuari, cal anotar el correu electrònic que vau facilitar quan es va entregar la Targeta de Serveis Municipals i clicar a "recordatori de contrasenya". 

 

Reducció del 10% per l'autogestió dels residus orgànics mitjançant un compostador


És acumulable a les bonificacions per aportacions al PALAU PUNT NET i per la correcta recollida porta a porta. Cal fer la sol·licitud abans del 31 de desembre de l’any anterior al què hagi de tenir efecte, a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) que la Diputació de Barcelona té al municipi (c. Josep Brunés, 5. Tel.: 93.472.91.79) o al mateix Ajuntament.

 

Bonificacions de caire social

Exempció del 100% quan s’acrediti que els ingressos de la unitat familiar no superen l’import del salari mínim interprofessional.

Reducció del 50% en habitatges on visquin jubilats i pensionistes quan s’acrediti que els ingressos de la unitat familiar no superen el doble del salari mínim interprofessional.

 

Per gaudir d'aquestes dues bonificacions cal fer la sol·licitud a l'Organisme de Gestió Tributària abans del 31 de desembre de l’any anterior al què hagi de tenir efecte.