Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Inici |

Inici POUM  //  Plànols

 

Documentació

 

 1. Memòria

 1. Normes urbanístiques

B1 – Fitxes

B1a – Fitxes gràfiques i normativa dels àmbits urbanístics – I. Polígons d'Actuació Urbanística (PAU)

B1b – Fitxes gràfiques i normativa dels àmbits urbanístics – II. Plans de Millora Urbana (PMU) en SU – III. Sectors en SUD – IV. Sectors en SUND – V. Plans Especials Urbanístics (PEU) en SU – VI. Plans Especials de Protecció de Patrimoni (PEP) en SU i SNU

B2 – Interpretació gràfica de les Normes urbanístiques

 1. Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic (C1-Memòria / C2-Normativa / C3-Gestió Urbanística / C4-Llistat dels elements inventariats i catalogats)

C5 – Fitxes del Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic

 

 1. Catàleg de masies i cases rurals en Sòl No Urbanitzable (D1-Memòria / D2-Normativa / D3-Gestió Urbanística)

D4 – Fitxes del Catàleg de masies i cases rurals en Sòl No Urbanitzable

D5 – Fitxes de les construccions inventariades en Sòl No Urbanitzable no incloses al Catàleg

 

 1. Memòria social

 

 1. Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA)

 

 1. Estudi d'avaluació de la mobilitat generada

 

 1. Avaluació econòmica

H1. Avaluació econòmica. Annex: Fitxes.

 

 1. Participació Ciutadana

 

 1. Informe sobre la fractura del terreny existent (falla)

 

 1. Memòria Ambiental

 

 1. Informe de resposta a les al·legacions presentades
  (Les respostes a les al·legacions es lliuren individualment a cadascuna de les persones, entitats, institucions o empreses que les han presentat)

 

 1. Informe de resposta a les prescripcions dels informes oficials

 

 1. Resposta a la resolució sobre la memòria ambiental del 30/09/2014 i a l'informe urbanístic i territorial de la CTUB del 25/09/2014