Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Inici |

 

Inici POUM // Documentació

 

Plànols

 

Els plànols es divideixen en dues categories

  • a. Plànols informatius (Pi): Representen l'estat actual del municipi
  • b. Plànols de propostes (Pp): Representen el futur que estableix el POUM
  1. Plànols informatius (Pi)

Pi1 – Territori

Pi2 – Serveis urbanístics existents

Pi3 – Protecció vigent del patrimoni cultural

 

Pi4 – Planejament vigent

Pi5 – Equipaments i espais esportius

  1. Plànols de propostes (Pp)

 

Pp1 – Estructura general

Pp2 – Règim del sòl, qualificacions i normativa urbanística

Pp2.02.01 – Qualificacions urbanístiques, quadrant 1

Pp2.02.02 – Qualificacions urbanístiques, quadrant 2

Pp2.02.03 – Qualificacions urbanístiques, quadrant 3

Pp2.02.04 - Qualificacions urbanístiques, quadrant 4

Pp2.02.05 – Qualificacions urbanístiques, quadrant 5

Pp2.02.06 – Qualificacions urbanístiques, quadrant 6

Pp2.02.07 - Qualificacions urbanístiques, quadrant 7

Pp2.02.08 - Qualificacions urbanístiques, quadrant 8

 

  • Pp2.03 – Normativa urbanística

Pp2.03.01 – Normativa urbanística, quadrant 1

Pp2.03.02 - Normativa urbanística, quadrant 2

Pp2.03.03 – Normativa urbanística, quadrant 3

Pp2.03.04 – Normativa urbanística, quadrant 4

Pp2.03.05 – Normativa urbanística, quadrant 5

Pp2.03.06 – Normativa urbanística, quadrant 6

Pp2.03.07 – Normativa urbanística, quadrant 7

Pp2.03.08 – Normativa urbanística, quadrant 8

 

Pp3 – Patrimoni: protecció arquitectònica i arqueològica

Pp4 – Inventari i catàleg de construccions en Sòl No Urbanitzable (SNU)

Pp5 – Serveis urbanístics (xarxes)

Pp6 – Ordenacions i futur municipi

Pp7 – Pla d'etapes