Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Inici |

Passadís d´una de les escoles del municipi.
Introducció

El Consell Escolar Municipal és l'òrgan bàsic de consulta i de participació, amb criteris democràtics, dels sectors afectats en la programació de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit del municipi, podent contribuir a realitzar les activitatst que ajudin a millorar l'escola, en particular, i l'ensenyament en general, oferint canals de col·laboració entre tots els sectors que hi són implicats.

 

És un òrgan de consulta, assessorament i seguiment de la política educativa municipal amb la finalitatat de recollir, estudiar, debatre i proposar les diferents o possibles solucions per resoldre la problemàtica del sector dins l'àmbit municipal, com les següents qüestions:

 • Determinació dels llocs escolars que s'han de crear, substituir o suprimir.
 • Desenvolupament d'accions compensatòries per corregir les desigualtats provinents del context econòmic, social i cultural de l'alumne.
 • Determinació dels criteris d' emplaçament, construcció, renovació i manteniment dels centres públics d'ensenyament.
 • Fixació dels criteris de planificació i admissió d'alumnes en els centres de la localitat.
 • Foment de les activitats que tendeixin a millorar la qualitat educativa, amb la innovació pedagògica i amb els principis d'escola activa, per anar tendint a una escola democràtica, científica, critica, lliure i no discriminatòria i, molt  especialment, les qüestions relatives a l'adaptació de la programació al medi.
 • Proposta de criteris sobre la dotació de pressupostos i la variació de plantilles dels centres educatius.Proposta de convenis i acords de competències delegades que millorin la qualitat del servei educatiu.
 • Les actuacions i les normes municipals que afecten els serveis educatius complementaris i extraescolars, amb incidència en el funcionament dels centres docents.
 • Les competències educatives que afecten l'ensenyament no universitari i que la legislació atorga als municipis.

 

 

Composició

 • Presidència: Oriol Lozano Rocabruna, alcalde de Palau-solità i Plegamans.
 • Regidor delegat: Jordi Pujol Lozano, regidor, representant del grup municipal JxPsip 
 • Vocals, càrrecs electes:
  - Ignasi Fargas i Roca, regidor d'Educació.
  - 4 regidors/es, en forma proporcional a cada grup municipal.
  - Joana Sánchez Giménez, regidora, representant del grup municipal PSC.
  - Laura Navarro Ceballos,regidora, representant del grup municipal JxPsip.
  - Andrés Martínez Palacio,regidor, representant del grup municipal C's.
  - Núria Solà Bujons,regidora, representant del grup municipal Primàries.

  Vocals, mares i pares d'alumnes:
  - Un/a representant de les mares i els pares d'alumnes de les escoles bressol.
  - Un/a representant de les mares i els pares d'alumnes de l'Escola Josep M. Folch i Torres.
  - Un/a representant de les mares i els pares d'alumnes de l'Escola Can Cladellas.
  - Un/a representant de les mares i els pares d'alumnes de l'Escola Palau.
  - Un/a representant de les mares i els pares d'alumnes de l'Escola Can Periquet.
  - Un/a representant de les mares i els pares d'alumnes de l'Institut Ramon Casas i Carbó.
 • Vocals, alumnes
  - 2 representants de l'alumnat de l'Institut Ramon Casas i Carbó.
  - 2 representants de l'alumnat de l'Institut Marinada.
 • Vocals, professorat i mestres
  - 1 representant de les escoles bressol.
  - 2 representants de l'Escola Josep M. Folch i Torres.
  - 1 representant de l'Escola Can Cladellas.
  - 1 representant de l'Escola Palau.
  - 1 representant de l'Escola Can Periquet.
  - 1 representant de l'Escola Marinada.
  - 1 representant de l'Institut Ramon Casas i Carbó.
 • Vocals, personal d'administració i serveis
  - 1 representant de l'Escola Josep M. Folch i Torres.
  - 1 representant de l'Escola Can Cladellas.
  - 1 representant de l'Escola Palau.
  - 1 representant de l'Escola Can Periquet.
  - 1 representant de l'Escola Marinada.
  - 1 representant de l'Institut Ramon Casas i Carbó.
 • Vocals, direcció dels centres públics i titulars dels centres privats
  - Direcció de l'Escola Bressol el Sol.
  - Direcció de l'Escola Bressol Patufet.
  - Direcció de l'Escola Josep. Maria Folch i Torres.
  - Direcció de l'Escola Can Cladellas.
  - Direcció de l'Escola Palau.
  - Direcció de l'Escola Can Periquet.
  - Direcció de l'Institut Ramon Casas i Carbó.
  - Titularitat de l'Escola Marinada.

Periodicitat

El Consell es reunirà en sessió plenària ordinària, com a mínim, una vegada cada trimestre i en sessió plenària extraordinària, que pot ser urgent, sempre que ho consideri oportú el President o ho sol·liciti la tercera part, com a mínim, del nombre legal dels components del Consell mitjançant un escrit raonat i amb indicació dels assumptes que motivin la iniciativa.